HØR melodien

Se salmens tekst:
404. Lover Herren! han er nær
Vælg melodi:
 Johann Rudolph Ahle 1664
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Bernhard Severin Ingemann

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. Lover – gl. bydemåde: Tak Herren med lovsang, jf. Matt 18,20 / 1-2. han er nær, når vi sjunge – jf. Sl 22,4 / 3. samles ... vi her – når vi samles her / 5. Pris ham – hyld ham!

2

3-4. når sol og stjerneskær i den dybe nat forsvinder – jf. Matt 24,29. (Luk 21,25. Åb 12,4) / 5. Lad din Ånd ej fra os vige – Sl 51,13 / 6. til vi ser dig – indtil vi ser dig.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

De helliges samfund - Gudstjenesten

404

Lover Herren! han er nær
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Herre Jesus, vi er her

1

Lover Herren! han er nær,
når vi sjunge, når vi bede;
samles i hans navn vi her,
er han midt blandt os til stede.
Pris ham, gamle, pris ham, unge!
Pris hans navn, hver barnetunge!

2

Herre, vær os evig nær!
Vær os nær, når sol oprinder,
og når sol og stjerneskær
i den dybe nat forsvinder!
Lad din Ånd ej fra os vige,
til vi ser dig i dit rige!

B.S. Ingemann 1822.