Se salmens tekst:
403. Denne er dagen, som Herre...
Vælg melodi:
 Melchior Vulpius 1609/Thom...
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. Denne er dagen – søndag. som Herren har gjort – skabt, jf. Sl 118,24 / 2. hans tjenere – alle, som tror på Gud / 3. op han i dag lukked Himmerigs port – jf. Sl 118,19 / 4. – således / 6. Guds Ord – Jesus Kristus / 7. nedfór – rejste ned

2

1. Frels da – fordanskning af det hebraiske: ‘hosianna’, hyldestråbet til Gud og kongen, jf. Sl 118,25. Matt 21,9 / 2. Værket i dag – den gerning, der hører søndag til: Gudstjenesten / 3. i kvæld – til aften / 4. for du dem har vederkvæget – fordi du har trøstet og forfrisket dem / 5. prise – takke og lovsynge / 6. Ånden som taler – Matt 10,20

3

3. Tungerne binde dig krans over krans – lad sangen binde hæderskranse til dig. Et eksempel på, at Grundtvig brugte den græske oversættelse af Det gamle Testamente, kaldet Septuaginta. I den er Sl 118,27 oversat: ‘bind festkranse op til alteret’ / 4. alt som – efterhånden som, idet. vort hjerte opglødes – opvarmes, jf. Luk 24,32. ApG 2,3 / 5. Højtiden vokse med dagen – lad højtiden vokse efterhånden som dagen skrider frem / 7. – således / 8. spørge forgæves om magen – der findes ikke magen til den glæde, som har sin rod i kirkens højtider.

4

1. virke – udrette sin gerning, komme i arbejde. dit bad og dit bord – dåben og nadveren / 2. med de indviede tunger – ikke præsternes, men hele menighedens, som fik himmelsk tungemål på Pinsedag, ApG 2 / 5. Lad os det føle og smage – jf. Sl 34,9. 1 Pet 2,3 / 6. Ånden er bedre end kød og blod – Bedre end selv at have set Jesus, er hele Guds nærvær i ordet og sakramenterne ved den kristne gudstjeneste / 7. liflig – herlig og velgørende. ejegod – inderlig god / 8. kronede dage – velsignede dage.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

De helliges samfund - Gudstjenesten

403

Denne er dagen, som Herren har gjort
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Melchior Vulpius 1609 / Thomas Laub 1896

1

Denne er dagen, som Herren har gjort,
den skal hans tjenere fryde.
Op han i dag lukked Himmerigs port,
så skal hver søndag det lyde;
thi i dens hellige timer
herlig af graven opstod Guds Ord,
nådig fra Himlen Guds Ånd nedfór.
Ved I nu, hvorfor det kimer?

2

Frels da nu, Herre, giv lykke og held!
Værket i dag er dit eget.
Lad millioner dig takke i kvæld,
for du dem har vederkvæget!
Ja, lad dem prise med glæde
Ånden, som taler og trøster frit,
folket velsigner i navnet dit,
viser, din fred er til stede!

3

Herre, vor Gud, ja, besøg os i glans,
hvor i din kirke vi mødes!
Tungerne binde dig krans over krans,
alt som vort hjerte opglødes!
Højtiden vokse med dagen!
Påske og pinse udsprang af jul,
så lad og glæden af tro i skjul
spørge forgæves om magen!

4

Ja, lad så virke dit bad og dit bord
med de indviede tunger,
at det kan høres, din Ånd og dit Ord
er det, som taler og sjunger!
Lad os det føle og smage:
Ånden er bedre end kød og blod,
Herren er liflig og ejegod,
kristne har kronede dage!

Sl 118,24-29
N.F.S. Grundtvig 1837.