Se salmens tekst:
402. Den signede dag med fryd ...
Vælg melodi:
 C. E. F. Weyse 1826
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. signede – velsignede, udvalgte / 3. den lyse – ønskemåde: lad den lyse! / 4. os alle til lyst og fromme – til gavn og glæde for os alle / 5. Det kendes på os – ønskemåde: Lad det kendes på os at vi er... lysets børn – Luk 16,8. Ef 5,8. 1 Thess 5,5.

2

3. østerlid – østerled, i Østen / 5-6. som jordens bold skal lysne udi og gløde – i hvilken jordens kugle skal oplyses og opvarmes, Luk 1,78.

3

1. Om – hvis. levende – betyder her: får levende stemme / 3. Guds nådes lov – lovsangen for Guds nåde / 4. værdelig – passende.

4

1. Thi – derfor / 3. for dagen, han os oprinde lod – for den dag, som han lod rinde op for os.

5

1. Nu sagtelig skrid – gå nu langsomt til ende / 2. med stråler i krans om tinde – forklarelses- og fuldendelsesbillede, jf. Matt 17,1f. / 6. op under de grønne linde – den ældste version af den gamle dagvise har udtrykket grønne „lider“ – altså bakkeskråninger. I Thomissøns Salmebog blev det til „linde“. Forårstegnet er blevet til sommer. Hos Grundtvig symboliserer den grønne lind hjemmet, her det himmelske hjem.

6

3. med guld i mund – Man har søgt at forstå udtrykket ud fra en skæv tolkning af det latinske „aurora“: ‘morgenrøden’, som sammensat af ‘aurum in ore’ (guld i munden). Snarere er der tale om et symbol: „guld betyder glæde“ jf. nr. 752; ‘guld i mund’ er altså den glæde, der forløses i morgensang, m. a. o. i salmen selv.

7

1. – således. vort fædreland – Hebr 11,13f. / 3. der stander en borg så prud og grand – der står et prægtigt og klart skinnende slot, jf. Åb 21-22 / 4. gammen – glæde, fornøjelse.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

De helliges samfund - Gudstjenesten

402

Den signede dag med fryd vi ser
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: C.E.F. Weyse 1826

1

Den signede dag med fryd vi ser
af havet til os opkomme;
den lyse på himlen mer og mer,
os alle til lyst og fromme!
Det kendes på os som lysets børn,
at natten hun er nu omme!

2

Den signede stund, den midnatstid,
vor Herre han lod sig føde,
da klared det op i østerlid
til dejligste morgenrøde,
da lyset oprandt, som Jordens bold
skal lysne udi og gløde.

3

Om levende blev hvert træ i skov,
og var så hvert blad en tunge,
de kunne dog ej Guds nådes lov
med værdelig røst udsjunge;
thi evig nu skinner livets lys
for gamle og så for unge.

4

Thi takke vi Gud, vor Fader god,
som lærken i morgenrøde,
for dagen, han os oprinde lod,
for livet, han gav af døde;
den signede dag i Jesu navn
os alle vort liv forsøde!

5

Nu sagtelig skrid, vor højtidsdag,
med stråler i krans om tinde!
Hver time til Herrens velbehag
som bække i eng henrinde,
til frydelig sig til sidst de sno
op under de grønne linde!

6

Som guld er den årle morgenstund,
når dagen opstår af døde,
dog kysser os og med guld i mund
den liflige aftenrøde,
så tindre end må det matte blik,
de blegnede kinder gløde.

7

Så rejse vi til vort fædreland,
dér ligger ej dag i dvale,
dér stander en borg så prud og grand
med gammen i gyldne sale;
så frydelig dér til evig tid
med venner i lys vi tale.

Nordisk dagvise 14. årh. Dansk 1569.
N.F.S. Grundtvig 1826 og 1846.
Jf. nr. 734 og 353.