Se salmens tekst:
4. Giv mig, Gud, en salmetun...
Vælg melodi:
 Førreformatorisk julevise...
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

5. kvæde – digte og synge / 6. skrømt og svig – hykleri og falskhed.

2

5. kvæde – digte og synge / 6. skrømt og svig – hykleri og falskhed.

3

1. noksom – tilstrækkeligt. love – lovsynge / 3. miskundhed – se til nr. 26 / 4. lige god i ny og næde – „ny“ er månens tiltagende, „næ“ dens aftagende fase; udtrykket skal angive en totalitet i tid og vilkår: Gud gør sin miskundhed lige god under alle vilkår og omskiftel­ser / 6. mer end engle ved – 1 Pet 1,12.

4

2. i din visdom ingen bunder – ingen kan se til bunds i Guds tanker, Rom 11,33 / 4. Kun en dåre tør det nægte – Grundtvig ændrede i 1868 til „Tosse“. Tåben er den, der ikke regner Gud for noget særligt, Sl 14,1; 53.2. Luk 12,20 / 6. mageløst – uden sammenligning med noget, mennesker kender.

5

1. Græsset lig – ligesom græsset / 2. ender, før han ret begynder – Det er syndens forbandelse, at den stjæler det sande liv fra mennesker. Syndserkendelsens bitterhed er op­dagelsen af alt det forspildte.

6

2. som avner – Es 17,13 / 3. vejres hen – blæses bort af vind og vejr, Job 21,18. Sl 1,4; 35,5.

7

1. drivehuse – er Grundtvigs originale, aktualiserende gengivelse af Sl 92,14 / 3. poder – spæde planter / 4-6. og når de som sne er hvide, finest frugt om vintertide bære de – modningsbilledet og farvesymbolikken holder meningen fast. Det er mennesker, ikke planter, her er tale om, jfr. nr. 306.3.

8

3. hjerteskud – hjerteskuddet er det sted i en plante, hvor væksten begynder, ligesom livet udspringer fra hjertet hos ethvert levende væsen, Ordsp 4,23, se til nr. 114.8 / 6. Ejegod - hjertensgod; ældre udtryk, der angiver en sublim grad af godhed.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Lovsange

4

Giv mig, Gud, en salmetunge
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Førreformatorisk julevise / Thomas Laub 1896

1

Giv mig, Gud, en salmetunge,
så for dig jeg ret kan sjunge
højt og lydelig,
så jeg føle kan med glæde:
sødt det er om dig at kvæde
uden skrømt og svig!

2

Himlene din glans forkynde,
lad hver morgen mig begynde
dagen med din pris!
Og når aftenklokken ringer,
lad min sang på lærkevinger
stige ligervis!

3

Aldrig noksom dig kan love
mand på mark og fugl i skove
for din miskundhed;
lige god i ny og næde
gør du, os til gavn og glæde,
mer end engle ved.

4

Hvert dit værk er stort vidunder,
i din visdom ingen bunder,
som af den har øst.
Kun en dåre tør det nægte,
at hos dig er alting ægte,
alting mageløst.

5

Græsset lig er hver en synder,
ender, før han ret begynder,
visner i sin vår;
himle selv forgå af ælde,
men i grundfast guddomsvælde
evig du består.

6

Dine fjender gå til grunde,
ja, som avner skal de onde
hvirvles, vejres hen,
mens i alderdommens dage
herlig kræfterne tiltage
hos din gode ven.

7

Se! fra dine drivehuse
i det fri, hvor storme suse,
poder plantes ud!
Og når de som sne er hvide,
finest frugt om vintertide
bære de for Gud.

8

Om end gennem dage hårde,
blomstre skal i dine gårde
hvert et hjerteskud,
bære frugt på gamle dage,
medens bjerg og skov gentage:
Ejegod er Gud!

Sl 92
N.F.S. Grundtvig 1836 og 1868.