00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Theodor Wilhelm Oldenburg

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

6. den gode hyrdes navn – Joh 10,11; Jesus-navnet, som betyder: Gud frelser / 8. Jesus er vor vej – Joh 16,16.

2

7. Med dit ord din nåde varer – Guds nåde består sammen med hans ord til evig tid. Matt 24,35. 1 Pet 1,24.

3

1. Drag de mange – jf. Joh 12,32 / 5. segne – skal formodentlig opfattes som ønskemåde i lighed med versets øvrige udsagn / 7. før os an – anfør os, led os / 8. til livets eje – til at eje (det evige) liv.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

De helliges samfund - Ordet

398

Dybe, stille, stærke, milde
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Johann Balthasar König 1738
Herre, jeg har handlet ilde

1

Dybe, stille,
stærke, milde
Guddoms-ord fra Himmel-havn,
blidt de kalde
hjerter alle
i den gode hyrdes navn,
vidne om, hvad os er givet:
Jesus er vor vej til livet.

2

Frelser kære!
Tak dig være
for din nåde mod vor jord!
Tiden rinder,
verden svinder,
evig dog består dit ord.
Med dit ord din nåde varer,
er vort værn mod alle farer.

3

Drag de mange
sjæle bange
til dig ved din Helligånd!
Alle vegne
døden segne
for din stærke frelserhånd!
Før os an på livets veje,
før os ind til livets eje!

Theodor Wilhelm Oldenburg 1840.