Se salmens tekst:
394. Ak Gud, fra Himlen se her...
Vælg melodi:
 Erfurt 1524
 Johann Walter 1524
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Martin Luther
Wilhelm Andreas Wexels

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

3. Så få af dig at sige ved – kun få ved noget sandt om dig, jf. Sl 12,2 / 6. fluks – straks.  

2

1. idel – udelukkende og vedvarende. tant og svig – gøgl og løgn, jf. Sl 12,3 / 7. pranger – praler.

3

7. trods den det vil forhindre – på trods af enhver, som vil forhindre det.

4

2. antage – tage til mig.

5

1. Som sølvets … – jf. Sl 12,7. grant – klart / 3. – således / 4. ved kors – med modgang.

6

6. Du er vort værge – vores beskytter, jf. Sl 12,8. og vort skjold – Sl 5,13. 47,10. Ef 6,16.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

De helliges samfund - Ordet

394

Ak Gud, fra Himlen se herned
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Erfurt 1524
Af dybsens nød, o Gud, til dig

1

Ak Gud, fra Himlen se herned,
dig over os forbarme!
Så få af dig at sige véd,
i trængsel er vi arme.
Dit ord man ej vil lade stå,
og troens lys fluks ud vil gå
hos alle folk på jorden.

2

De lærer idel tant og svig,
af egen kløgt udspundet,
thi hjertet ej enfoldelig
i Herrens ord er grundet.
Én vil det så, en anden så,
så mange veje går de på,
med sandheds skin de pranger.

3

Når Gud vil rykke op med rod
falsk hellighed og lære,
da siger de med trodsigt mod:
Hvem vil mod os vel være?
Vi har jo magt i pen og mund,
vort ord skal gælde allen stund
trods den, det vil forhindre!

4

Dog Gud han siger: Nu jeg vil
min kirke mig antage
og bøje øret nådig til
dens sørgesang og klage.
Lad fjenderne kun komme frem,
mit ord skal trøstigt møde dem
og fri min lille skare!

5

Som sølvets ægthed prøves grant
ved ildens hede lue,
og, prøvet så, for vist og sandt
helt ædelt er at skue,
så prøves og ved kors Guds ord
og skinner da på mørken jord
i al sin glans og styrke.

6

Bevar dit ord, o fromme Gud,
fra uren lærdoms plage,
og lad dets stråler bryde ud
i disse onde dage!
Vi giver, Gud, os dig i vold:
Du er vort værge og vort skjold,
for dig skal hovmod falde.

Sl 12
Martin Luther 1523. (Dansk 1528).
W.A. Wexels 1840.