Se salmens tekst:
390. Gud, lad dit ord i nåde ...
Vælg melodi:
 Georg Neumark 1657
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Magnus Brostrup Landstad

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

2. vokse både nat og dag – både i mørke og lyse tider, i mod- og medgang; jf. Mark 4,26f. / 3. og med rod oprykkes – jf. Matt 15,13 / 6. med Ånd og Sandhed – Joh 4,23.

2

1. Lad ingen falsk profet – Matt 7,15. forvilde – føre vild / 3. lærdom vrang – vranglære, kristendomsforfalskning / 4. Jesu dyre død – Gal 3,13. 1 Pet 1,18-19 / 5. hver ulv i fåreham – Matt 7,15 / 6. hyrde god – Joh 10,11.

3

2. mandevid – menneskelig visdom.

4

1. er dyre for os vundet – erhvervet dyrt / 2. Guds trofaste vidner – martyrerne; de kristne, som gik i døden for deres tro, jf. ApG 8,54-60 / 3. som tabt, men er genfundet – jf. Luk 15,1-10 / 4. skat og perle – jf. Matt 13,44f.

5

2. i tusind led – i tusind slægtled / 4. nåde, trøst og fred – 1 Tim 1,2. 2 Tim 1,2. 2 Joh 3 / 5. og hjælpe alle ind til Gud – 2 Tim 4,18. Hebr 2,10; 10,1f. Åb 4,1 / 6. ført sin gerning ud – udført, gjort sin gerning.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

De helliges samfund - Ordet

390

Gud, lad dit ord i nåde lykkes
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Hvo ikkun lader Herren råde

1

Gud, lad dit ord i nåde lykkes
og vokse både dag og nat,
men kvæles og med rod oprykkes
hver plantning, du ej selv har sat!
Al Satans løgn og lærdom knus,
med ånd og sandhed fyld dit hus!

2

Lad ingen falsk profet forvilde
os bort i nattens sure nød,
lad ingen lærdom vrang forspilde
vor trøst af Jesu dyre død!
Jag bort hver ulv i fåreham,
o hyrde god, vogt dine lam!

3

Opklar de tåger, som udspindes
af uforstand og mandevid;
dræb al den hovmod, som her findes,
gør vantro stum, som volder strid!
Driv hykleri til Helved bort,
alt sandt og godt lad vokse stort!

4

Guds ord er dyre for os vundet
ved Guds trofaste vidners blod;
det var som tabt, men er genfundet,
vi har den skat og perle god,
for hvilken de gav alting hen,
Gud, lad os vel forvare den!

5

O, lad det gå i arv og eje
til vore børn i tusind led
og vise os de rette veje
at finde nåde, trøst og fred
og hjælpe alle ind til Gud,
så har det ført sin gerning ud!

Matt 7,15-21
M.B. Landstad 1861.