Se salmens tekst:
385. Op, alle folk på denne j...
Vælg melodi:
 Heinrich Schütz 1628
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Hans Adolph Brorson

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. Op – opfordrende udtryk, inspireret af tyske salmer. Betyder nærmest: Kom nu, vær du med! / 2. kende – ikke så meget i betydningen; stifte bekendtskab med, men snarere: erkende / 3. livets ord – Joh 6,68. ApG 5,20. Fil 2,16 / 4. til hele verdens ende – jf. Matt 28,20 / 5. arme syndre – elendige syndere / 6. hid – herhen.

2

6. som døde før i synden hen – den, som før bukkede under for synd.

3

2. at – så at. dages – lysner, vækkes til live igen / 3. forborgne skat – skjulte skat, jf. Matt 13,44 / 4. favnetages – omfavnes / 5. vores vandring – vor livsførelse / 6. fly – undgå.

4

3. himmelbud – himmelske budskab / 4. yndes – værdsættes, elskes / 5. est – er (latinisme) / 6. daglig – Troens Rare Klenodie var ikke en gudstjenestesalmebog, men en sangbog til brug ved den lutherske husandagt, morgen og aften.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

De helliges samfund - Ordet

385

Op, alle folk på denne jord
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Heinrich Schütz 1628

1

Op, alle folk på denne jord,
Guds kærlighed at kende,
som råbes ud ved livets ord
til hele verdens ende,
at alle arme syndre må
kun komme hid og nåde få,
ja, evigt liv og glæde!

2

Det ord, at Gud er mild og lod
sig ved sin Søn forsone,
det ord om Jesu død og blod,
det har så stærk en tone,
at det opvækker den igen,
som døde før i synden hen,
når han det ret modtager.

3

Det skinner ind i hjertets nat,
så det i sjælen dages,
og Jesus, den forborgne skat,
i troen favnetages;
da bliver vores vandring ny,
da vil og kan vi synden fly
og følge Jesus efter.

4

Så lad, o hjertesøde Gud,
dit ord i kraft forkyndes
og dette milde Himmel-bud
i hele verden yndes,
at folk må se, hvor god du est,
og holde daglig frydefest
i Jesu rige nåde!

Hans Adolph Brorson 1739.