00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. Zion – Jerusalems hellige bjerg; men brugt som en klassisk betegnelse for menigheden. 2. palmestrø’de vej – jf. Matt 21,8. Joh 12,13.

2

1. Korset – symbol på modgang og undergang / 2. svælget – fortabelsens afgrund.

3

1. klippegrund – Sl 40,3. Rom 9,33. 1 Kor 10,4. 1 Pet 2,8 / 2. flyr – flygter.

4

1. Troens ord – Trosbekendelsen, som Grundtvig mente, Jesus selv havde overleveret apostlene / 3. Åndens glød – jf. ApG 2,3.

5

1. Paradisets vin og brød – nadveren / 3. kæmpeskridt – er et nøgleord hos Grundtvig. De betegner Jesu bevægelse fra guddom til menneske, fra Himmel til jord, fra graven til livet. Med Guds hjælp kan kristne gøre de samme skridt: Fra grav til Himmel / 4. den hellige Guds stad – det ny Jerusalem, Åb 21.

6

1. gammen – glæde / 3. som under grønne lind – måske en barndomserindring af lindetræerne foran stuehuset i Udby præstegård; i så fald udtrykker billedet den kristnes hjemvenden / 4. til vor Herres glæde ind – jf. Matt 25,21f.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

De helliges samfund - Fællesskabet

380

Op dog, Zion! ser du ej
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: J.P.E. Hartmann 1860
Kom, Gud Faders Ånd fuldgod

1

Op dog, Zion! ser du ej
sejrens palmestrø'de vej
til Guds hus i Himmerig!
Den er og beredt for dig.

2

Korset vel for øje står,
langs med svælget vejen går,
men hvor Herren har sin gang,
dér er englevagt og sang.

3

Klippegrund gør foden fast,
frygten flyr for håb i hast,
troen står, hvor tvivlen faldt,
kærlighed forsøder alt.

4

Troens ord med sandheds Ånd
os ledsager hånd i hånd;
Åndens glød og Herrens røst
skænker os en evig trøst.

5

Paradisets vin og brød
styrker os i liv og død,
kæmpeskridt vi gør opad
til den hellige Guds stad.

6

Dér er gammen, fred og ro,
dér vi skal for evig bo,
gå, som under grønne lind,
til vor Herres glæde ind.

N.F.S. Grundtvig 1851 og 1856.