HØR melodien

Se salmens tekst:
376. Lyksaligt det folk, som h...
Vælg melodi:
 Thomas Laub 1917
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. Lyksaligt det folk – Sl 89,16f. / 4. Halleluja! – Hebraisk: Lovpris Jahve (Gud Herren)! / 7. støvhjertet – poetisk billede på mennesket, jf. 1 Mos 2,7.

2

4. heltefærd – heltemodig fremfærd / 5. begavet – skænket færdigheder og talegaver / 7. at ligne sin Gud – Ef 5,1. på det bedste – menne­sket skabtes i Guds billede for her i livet at efterligne det bedste i ham.

3

5. sin hytte lav – legemet, kroppen.

4

3. som slår sine rødder i hjertelig grund – som er rodfæstet i, og henter næring fra hjertet. Hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med, Matt 12,34 / 5. livets ord – Grundtvigs udtryk for dåbspagten / 6. ilden på nådens bord – Helligåndens virke i nadveren.

5

1. drot – konge, herre / 4. i lys og løn – åbenlyst og skjult / 6. herlighedshåbet – Rom 5,2. Kol 1,27 / 7. thi – for. udkårne – udvalgte / 8. har børnekår med hans Enbårne – er børn sammen med Guds eneste fødte, jf. Rom 8,15-17. Gal 4,5. Ef 1,5.

6

3. fik bod for sin vånde – fik erstatning for sin smerte / 4. med liv og Ånd – Joh 6,63 / 6. med palmernes dyd – dyd betyder ‘duelighed’. i et skud af siv – billede på den spædes spinkleste kraft og vækst. I Bibelen nævnes palme og siv som modsætninger, Es 9,14; 19,15. Meningen er da, at Faderens Ånd, som trods Jesu kors og undergang, rejste det ­levende ord af døde, gentager denne styrkelse og oplivelse i det skrøbelige menneske. / 8. nøglerne til Paradiset – saligheden er forudgrebet i troen og det af Kristus forløste liv.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

De helliges samfund - Fællesskabet

376

Lyksaligt det folk, som har øre for klang
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Thomas Laub 1917

1

Lyksaligt det folk, som har øre for klang
herovenfra!
Det nynner alt her på den evige sang:
Halleluja!
så alle Guds engle forundres på,
hvor himmelsk de jordiske klokker slå,
når Ånden med støvhjertets tunger
dets dybeste længsel udsjunger.

2

Lyksaligt det støv, som i Skaberens hånd
kom Gud så nær,
oplivet af ham med en kongelig ånd
til heltefærd,
begavet i nåde med hånd og mund
til gavn og til glæde i allen stund,
at ligne sin Gud på det bedste
og tale med ham som sin næste!

3

Lyksaligt det hjerte i menneskebryst
med frygt og håb,
som lifligt bevæges ved Himmelens røst
og Åndens råb!
Det værelse har i sin hytte lav
til længselen dyb som det store hav,
til håb, der sig højere svinger
end ørne og engle på vinger.

4

Lyksalig den tunge i menneskemund
med liv og røst,
som slår sine rødder i hjertelig grund
til evig trøst,
som skinner af lyset i livets ord,
som gløder af ilden på nådens bord
og skænker de hjerter, som græde,
Guds fred og den himmelske glæde!

5

Lyksaligt det folk, som har Jesus til drot,
Marias søn,
som søskende hans har de alle det godt
i lys og løn:
Guds-freden i hjerte, Guds ord i mund,
med herlighedshåbet i allen stund,
thi de, som Gud Faders udkårne,
har børnekår med hans Enbårne.

6

Lyksalig hver sjæl, som i Frelserens navn
af nådens hånd
fik bod for sin vånde og for alt savn
med liv og Ånd:
med Faderens Ånd og med Sønnens liv,
med palmernes dyd1 i et skud af siv,
med kraften som klarheds-beviset,
med nøglerne til Paradiset!

N.F.S. Grundtvig 1852-53.

1 kraft