00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Karl Laurids Aastrup

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

5. Den stærkes hånd har bladet vendt – ordsprogsagtig vending, som betegner, at noget afgørende er sket, og et nyt ‘kapitel’ i historien er begyndt. Jos 4,24. Åb 5,5 (ældre overs.)

2

2. det mulm – den dunkelhed / 3. end – endnu / 6-7. „For dig Guds herlighed oprandt, og skal den klart oprinde“ – bevidst citat af Es 60,2.

3

1. dit lys, som er Guds ord – 2 Pet 1,19 / 7. opgangen – gået op. Ordet er taget fra den tidligere oversættelse af Es 60,1.

4

2. nådes-domme – beslutninger om at nåde går for ret / 3-7. jf. Es 60,4.

5

3. råd – beslutning / 4. det Djævlen ej skal rykke – det kan Djævelen aldrig rokke / 5. „Til dig er talt Guds nådes ord“ – fast vending i Esajasbogen, jf. Es 1,20; 22,5; 24,3; 25,8; 58,14 / 6. livets bad og livets bord – grundtvigsk inspirerede benævnelser for dåb og nadver.

6

2. dit lys på stage brænde – Matt 5,15-16. Luk 11,33.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Den hellige, almindelige kirke - Kirkens mission

362

Gør dig nu rede, kristenhed
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Chr. Vestergaard-Pedersen 1956
Op, alle folk på denne jord

1

Gør dig nu rede, kristenhed,
din nat er overvundet.
For dig er Herrens herlighed
som nytårssol oprundet.
Den Stærkes hånd har bladet vendt,
din sorg er slukt, din jammer endt.
Bliv lys og gør dig rede!

2

Thi vel er jorden underlagt
det mulm, hvorfor du gruer,
end verden er i mørkets magt,
Guds daggry dog du skuer;
thi for din tro er ordet sandt:
»For dig Guds herlighed oprandt,
og skal den klart oprinde.«

3

Og om dit lys, som er Guds ord,
skal folkeslag sig samle
at mødes i dit kirkekor,
de unge med de gamle,
mens konger nejer sig i krans
og blændes af den nytårsglans,
som er for dig opgangen.

4

Af glæde skal du stråle da
ved Herrens nådes-domme,
når dine sønner langvejsfra
skal hjem med lovsang komme.
Ja, muntert skal dit hjerte slå,
når forrest dine døtre små
på arm skal til dig bæres.

5

Det er din Herres herlighed,
som ene er dit smykke;
det er hans råd, hvorom du véd,
det Djævlen ej skal rykke:
»Til dig er talt Guds nådes ord.«
Ved livets bad, ved livets bord
det lyder alle dage.

6

Så gør dig rede, kristenhed,
dit lys på stage brænde,
din Herres magt og kærlighed
i verden at bekende!
Den Stærkes hånd har bladet vendt,
din sorg er slukt, din jammer endt.
Bliv lys, og gør dig rede!

Es 60,1-6
K.L. Aastrup 1935 og 1938.