Se salmens tekst:
349. Herren han har besøgt si...
Vælg melodi:
 Carl C. N. Balle 1850
 Thomas Laub 1900
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. Herren han har besøgt sit folk – Luk 1,68; 7,16 / 2. natten hun blev til morgen – Rom 13,12 / 3. Menneskens Søn – tilnavn til Jesus, Matt 18,11. Luk 11,30. Gud faders tolk – Joh 1,18.

2

3. det opstandne livsens Ord – Jesus Kristus, 1 Joh 1,1.

3

1. Kirken hun sad i enkestand – Kirken som Kristi brud er et klassisk motiv, som mange salmer benytter / 2. den enbårne – den eneste fødte / 4. dødens tårne – vagttårne. Poetisk billede på graven.

4

3. hulken for sang – gråd i stedet for sang, jf. Am 8,10. på Zions borg – billede på urkirken, de første kristne i Jerusalem.

5

1. tro – trofast / 2. mistvi’le – stavemåden er kommet til af hensyn til rimet; Grundtvig skrev først „fortvi’le“, siden: „mistvivle“ / 4. – således. Gud lærte os den sande glædes smil ved at lade os erfare smerten (tornene) før kærligheden (roserne) foldede sig ud.

7

4. tænder – fænger, antænder. Grundtvigs billedsprog kan være vanskeligt. Der findes en anekdote om en skolelærer, som havde overset kommaet, og derfor opfattede ordet „tænder“ som navneord, og „så“ som udsagnsord i datid, hvorved der fremkom et ganske konkret billede af pinsebegivenheden! Meningen er i stedet, at Helligånden (an-)tænder gløden i menighedens bekendelse, forkyndelse og lovsang.

8

4. på hænder bære – henviser til Sl 91,11 og Matt 4,6; men her er det menigheden, der bæres af englene.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Den hellige, almindelige kirke - Kirkens fornyelse

349

Herren han har besøgt sit folk
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Carl Chr. Nic. Balle? 1850
Thomas Laub 1900

1

Herren han har besøgt sit folk,
natten hun blev til morgen,
Menneskens Søn, Gud Faders tolk,
slukket nu har al sorgen.

2

Frelseren lå i sorten jord
nætter såvel som dage,
men det opstandne livsens Ord
døden ej mer kan smage.

3

Kirken hun sad i enkestand,
sørged for den Enbårne,
glemte, at han i gravens land
stormede dødens tårne.

4

Deraf udsprang den bitre sorg,
ligfærd med gråd og klage,
hulken for sang på Zions borg,
nætter såvel som dage.

5

Herren han er dog sine tro,
også når de mistvi'le,
roser han lod på torne gro,
lærte os så at smile.

6

Blegt som et lig var livets ord,
dødt det os lå på tunge,
Ånd dog fra Herren i det fór,
engle derom vil sjunge.

7

Synger da med i højen sky:
Ordet stod op af døde,
lyder i Åndens kraft på ny,
tænder, så tunger gløde!

8

Lever nu op, I kristne små!
Nu er her godt at være,
alle Guds engle med os stå,
vil jer på hænder bære.

9

Frelseren lå i sorten jord,
sidder på ærens trone,
ånd og liv er til os hans ord,
glæden vor salmetone!

N.F.S. Grundtvig 1836 og 1853.