Se salmens tekst:
347. Ak, Fader! lad dit ord og...
Vælg melodi:
 Johann Hermann Schein 1627
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Hans Adolph Brorson

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

3. din urtegård – menigheden, kirken / 4. torn og tidsel – Mark 4. Hebr. 6,8 / 6. hvor tynd og rar – spinkel og sparsom.

2

1. O Jesus … kom dog snart – Åb 22.20 / 2. din vingård – jf. Matt 20; 21,28f. Luk 13,6f. art – beskaffenhed, tilstand / 4. troens brand – den glødende, brændende tro / 6. hvad død – hvilken død / 7. fule værk – fordærvelige gerninger.

3

4. fædrene – de første kristne / 6. som træ ved dejligst rod – som et sundt træ, der bærer gode frugter / 7-8. så ovenfuld – helt fyldt. af frugters sne og purpur – renhedens og kongelighedens farver. Tegn på den himmelske salighed, jf. Est 1,6. Matt 28,3. Joh 19,2. Åb 19,8.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Den hellige, almindelige kirke - Kirkens fornyelse

347

Ak, Fader! lad dit ord og Ånd
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Johann Hermann Schein 1627

1

Ak, Fader! lad dit ord og Ånd
dog ret få overhånd!
Og se, hvor fuld din urtegård
af torn og tidsel står!
Din vækst du her vel har,
men ak, hvor tynd og rar!1
Hvor lidet er dog kraften kendt
af ord og sakrament!

2

O Jesus, Jesus! kom dog snart
at se din vingårds art!
Af døbte vrimler stad og land,
men hvor er troens brand?
Hvad hjælper det, vi ved,
hvad død du for os led,
dog tåles Satans fule værk
iblandt os lige stærk.

3

O Helligånd! for dig, vor skat,
vi græder dag og nat.
Kom, giv os samme lys og kraft,
som fædrene har haft,
da kristendommen stod,
som træ ved dejligst rod,
så ovenfuld af frugters sne
og purpur. Lad det ske!

Hans Adolph Brorson (1765).

1 sjælden