Se salmens tekst:
343. Tusind år stod Kristi ki...
Vælg melodi:
 Thomas Laub 1916
 Johann Schop 1642
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. Tusind år – 826 regnedes for det år, Ansgar bragte kristendommen til Danmark / 2. på sin klippe – på Kristus selv, 1 Kor 3,11. 1 Pet 2,6 / 3. vort Dannevirke – Danmarks gamle grænsevold mod syd er her brugt som billede på kirkens beskærmende funktion / 4. fjendens frygt – ‘frygt’ er her brugt aktivt, i betydningen trussel / 5-7. Stormen sused, vandløb kom … Mesteren var af de vise – Matt 7,24 / 8. hans værk – al skabningen.

2

1-2. Gud! for dig … tiden som en time gled – Sl 90,4 / 6. en løvfaldstid – et efterår, billede på livets afslutning / 7. thi – derfor.

3

1. kristne fædre – både direkte og overført betydning: kristne forfædre, og lærefædre / 4. i dit hus med tunger ny – i den himmelske lovsang / 8. dannemænd og dannekvinder – gl. dansk: „dannis“ betyder gæv, brav. Her formodentlig brugt med dobbeltbetydningen: brave danske.

4

2. på vor mark – i vort land, Danmark / 3. trods alle paver – ikke kun polemik mod romerkirken, men enhver, der vil stille sig over Skriften / 7. hjertet brænde – tegn på, at evangeliet er taget til hjerte, Luk 24,32 / 8. vor æt – vor slægt.

5

2. folkevang – billede på folket, som en frugtbar ager, der grønnes, når evangeliets sås, og genlyder af lovsang, når digterne giver det salmer at synge / 4. oplod – åbnede / 8. Ansgarius – missionerende munk (ca. 801-65) kaldet Danmarks Apostel. Balle – Sjæl­lands biskop Nicolai Edinger Balle (1744-1816) hvis navn især er knyttet til den katekismus, kaldet „Balles Lærebog“ 1791, som dannede grundlag for kristendomsundervisningen i skolerne gennem flere generationer. Ved reformationsfestlighederne i 1936 ændrede man linjen med Balles navn til: „du til deres værk os kalde!“

6

3. – således. dig takke – ønskemåde / 4. daners fødestavn – de danskes fædreland / 5. dit Jerusalem – det ny Jerusalem, Åb 21 / 6. kødets hjem – graven, kirkegården / 7. nyårssalmen – her: de saliges evige lovsang Åb 5,9; 14,3 / 8. alle med hinandens tunge – billedet er forvirrende; meningen enkel: alle, som med én mund.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Den hellige, almindelige kirke - Kirkens bevarelse

343

Tusind år stod Kristi kirke
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Vaj nu, Dannebrog, på voven
Nu velan, vær frisk til mode

1

Tusind år stod Kristi kirke
på sin klippe blandt os trygt.
Tusind år vort Dannevirke
var den mod al fjendens frygt.
Stormen sused, vandløb kom,
styrted dog ej huset om,
Mesteren var af de vise,
derfor skal hans værk ham prise.

2

Gud! for dig, som aldrig ældes,
tiden som en time gled,
men for blad i skov, som fældes,
året er en evighed.
Også vi bag sommer blid
alle har en løvfaldstid;
thi er tusind år os lange,
vår og høst for slægter mange.

3

For hvert kuld af kristne fædre
tak, vor Fader over sky!
skønt dig selv de takker bedre
i dit hus med tunger ny!
Tak for hver en dråbe god,
vi fik af det hjerteblod,
som livsalig gennemrinder
dannemænd og dannekvinder!

4

Tak for alle gode gaver
på vor mark i tusind år!
Tak, fordi, trods alle paver,
ordet går, og Skriften står!
Lad i Jesu Kristi navn,
dig til ære, os til gavn,
ordet lyse, hjertet brænde
i vor æt til verdens ende!

5

Tak for disse grønne lunde,
du os gav i folkevang!
Tak for alle fuglemunde,
du oplod til salmesang!
For hver læbe, som med flid
løfted røst i nådens tid:
tak, vor Fader, for dem alle,
fra Ansgarius til Balle!

6

Tak da, hundred tusind gange,
Fader vor i Jesu navn!
Så dig takker slægter mange
end i daners fødestavn,
til i dit Jerusalem,
hvor vi glemmer kødets hjem,
nyårssalmen kristne sjunge
alle med hinandens tunge.

N.F.S. Grundtvig 1826 og 1836.