Se salmens tekst:
342. Nu ved jeg vej til Himmer...
Vælg melodi:
 Tysk folkevisemelodi omkri...
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Thomas Hansen Kingo

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

2. dølge – skjule.

2

1. Du vejen er til salighed – Joh 14,6 / 3. og ingen anden ... jeg ved – 1 Kor 2,2.

3

3. i forvirret skik – med tåbelige vaner.

4

2. trolig – trofast og udholdende / 4. og selv min dør vil være – Joh 10,7-9.

5

1. Jeg dér så frit går ud og ind – Joh 10.9 / 3. himmelkvæger – trøster, nærer og forfrisker himmellængslen.

6

4. en uforvisnet krone – 1 Kor 9,25. 1 Pet 5,4.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Den hellige, almindelige kirke - Kirkens bevarelse

342

Nu ved jeg vej til Himmerig
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Jeg ved et evigt Himmerig

1

Nu ved jeg vej til Himmerig,
den bør jeg aldrig dølge,
det er, o søde Jesus, dig,
jeg vil dig også følge.

2

Du vejen er til salighed
og Himlens fryderige,
og ingen anden sti jeg ved
i verden af at sige.

3

Jeg må bejamre, at jeg gik
fra Paradisets glæde
og siden i forvirret skik
ad mørkheds grumme stræde.

4

Min Jesus, som mig skuffer ej,
men vil mig trolig lære,
mig viser til sin kirkevej
og selv min dør vil være.

5

Jeg dér så frit går ud og ind1
og finder sjæleføde,
der himmelkvæger sjæl og sind
og lægger synden øde.

6

Jeg ser i ham en åben dør,
en dør til Himlens trone,
jeg ser det, jeg ej vidste før,
en uforvisnet krone.

Joh 14,1-11
Thomas Kingo 1699.

1 Joh 10,9