00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Ernst Stockmann
Hans Adolph Brorson

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1-3. Gud ... som mig alle dage favner i sit skød – Joh 1,18. Luk 16,23 / 4-6. Han, som mig udvalgte … førend jeg blev fød – Ef 1,4.

2

3. haver – gl. form: har / 4. underholdet – opretholdt / 7-10. og når tit en anden sit – Tanken er ikke at udtrykke skadefryd, eller glæde over, at andre døjer, medens det går en selv godt; men at skabe bevidsthed om, at Gud giver medgang, også når modgangen er allevegne omkring.

3

2. dig ved hånden tage – Matt 14,30f. / 6. udi – gl. form: i / 9. kummer – modgang, sorg og fortvivlelse.

4

2. mægtig i de svage – 2 Kor 12,9 / 3. han sig altid ter – således handler Gud altid.

5

3. dødens beske skål – tanken om døden som en bitter drik kan føres helt tilbage til Jesu lidelseshistorie, Joh 19,28-30.

6

2. den sorte drage – Johannes’ Åbenbaring omtaler krigen i himlen, hvor „den store drage, den gamle slange, som hedder Djævelen og Satan“ blev styrtet til jorden, Åb 12,9, 20,29. I Brorsons gendigtning har den fået jordens og dødens sorte farve, for yderligere at markere modsætningen til det himmelske / 5. gennem kors – ikke bogstaveligt, men i overført betydning er korset siden Reformationsårhundredet brugt som indbegrebet af al menneskelig modgang, nød og lidelse.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Gud Fader - Guds omsorg

34

Gud skal alting mage
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Johann Crüger 1653
L. M. Lindeman 1863

1

Gud skal alting mage,
som mig alle dage
favner i sit skød,
han, som mig udvalgte
og blandt sine talte,
førend jeg blev fød,
han, som ved
så god besked
udi livet og i døden,
hvad jeg har fornøden.

2

Gud skal alting mage,
han så mangen plage
haver fra mig vendt,
underholdet livet,
mad og drikke givet,
som det mig har tjent,
og når tit
en anden sit
har med suk og sorg fordøjet,
har han mig fornøjet.

3

Gud skal alting mage,
dig ved hånden tage,
når du synke skal;
når du vil fortvi'le,
finder ingen hvile
udi modgangs dal,
Gud da vil
selv træde til,
da skal al din kummer endes,
som et strå forbrændes.

4

Gud skal alting mage,
mægtig i de svage
han sig altid tér.1
Skulle eller kunne
nogen gå til grunde,
som på Herren ser?
Allesteds
da vel tilfreds,
alting står udi hans hænder,
al din trang han kender.

5

Gud skal alting mage,
selv når du skal smage
dødens beske skål,
da vil han det gøre,
selv vil han dig føre
til det rette mål;
lad den pagt
kun stå ved magt,
at du skal til graven drage,
Gud skal sjælen tage.

6

Gud skal alting mage,
som den sorte drage
mægtig overvandt;
fører han end sine
gennem kors og pine
underlig iblandt,
vær bered
til strid og fred,
til at give og at tage,
Gud skal alting mage!

Sl 37,5
Ernst Stockmann 1701.
Hans Adolph Brorson 1734.

1 viser