Se salmens tekst:
337. Behold os, Herre, ved dit...
Vælg melodi:
 Wittenberg 1543
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Martin Luther
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig
Hans Schlaikier Prahl

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. Behold – bevar / 2. trods – skal opfattes som udsagnsord, jf. originalens „steur“ / 4. drot – herre, konge.

2

2. alle herrers herre – Åb 17,14; 19,16. est – er / 4. dit navn til pris – til ære for dit navn.

3

2. fredens bånd – Ef 4,3 / 3. stat med os – stå hos og ved os.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Den hellige, almindelige kirke - Kirkens bevarelse

337

Behold os, Herre, ved dit ord
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Wittenberg 1543

1

Behold os, Herre, ved dit ord
trods dine fjenders løgn og mord,
som styrte vil fra tronen ned
din Søn, vor drot i evighed!

2

Bevis din magt, o Jesus Krist,
som alle herrers herre est,
beskærm din arme kristenhed,
dit navn til pris i evighed!

3

Vor trøster god, Gud Helligånd,
forén Guds folk i fredens bånd!
Stat med os i vor sidste nød,
led os til livet fra vor død!

Martin Luther 1542. Dansk 1556.
N.F.S. Grundtvig 1837. H.S. Prahl 1888.