Se salmens tekst:
336. Vor Gud han er så fast e...
Vælg melodi:
 Joseph Klug 1533
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Martin Luther
Peder Hjort
Jakob Peter Mynster

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. Vor Gud han er så fast en borg – Sl 46,8 / 5. den gamle fjende led – Djævelen, Åb 12,9. Joh 8,44 / 7. argelist – lumskhed, jf. slangen i Edens Have, 1 Mos 3,1.

2

4. omgjordet – med spændt bælte, dvs. med våben ved hånd. vælde – magt og kraft / 6. vist – afgjort, usvigelig sikkert / 7. Hærskarers Herre – se nr. 556.1. prud – prægtig, herlig / 8. marken – slagmarken.

3

1. Samme tanke, som i Luthers dagbogserindring om rejsen til rigsdagen i Worms: „selvom jeg havde vidst, at ligeså mange djævle havde sigtet på mig, som der er tagsten i Worms, så var jeg alligevel redet derind.“ / 2. og os opsluge ville – 1 Pet 5,8 / 5. mørkets drot – mørkets herre, Satan / 7. han har dog få’t sin dom – Joh 16,11.

4

1. Guds Ord de nok skal lade stå – Luther tænker ikke på den hellige skrift eller forkyndelsen, men på Kristus. I linie 4.3 skrev han: „Er ist bey uns wol auff dem plan“ – ‘hos os er han nærværende’ – ‘ordet’ er altså en person: Kristus; og skal derfor skrives med stort! / 2. og dertil utak have – kirkens fjender fortjener ingen tak fordi de ikke tør bekrige Kristus, at være fjender af hans sande kirke er fuldt så gudsbespotteligt / 5-8. Udrydder man de kristne, er Guds rige ikke blevet mindre af den grund, jf. nr. 7.2.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Den hellige, almindelige kirke - Kirkens bevarelse

336

Vor Gud han er så fast en borg
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Joseph Klug 1533

1

Vor Gud han er så fast en borg,
han kan os vel bevare,
han var vor hjælp i al vor sorg,
vort værn i al vor fare;
den gamle fjende led
er nu for alvor vred,
stor magt og argelist
han samler mod os vist,
ej jorden har hans lige.

2

Vor egen magt ej hjælpe kan,
let kan os fjenden fælde;
men med os står den rette mand,
omgjordet med Guds vælde.
Det er den Herre Krist,
og sejer får han vist,
hærskarers Herre prud,
der er ej anden Gud,
han marken skal beholde.

3

Og myldred djævle frem på jord
og os opsluge ville,
vi frygter dog ej fare stor,
de deres trusler spilde;
lad rase mørkets drot
med løgn og mord og spot,
han har dog få't sin dom,
da Krist til jorden kom,
et ord ham nu kan fælde.

4

Guds Ord de nok skal lade stå
og dertil utak have,
thi Herren selv vil med os gå
alt med sin Ånd og gave;
og tage de vort liv,
gods, ære, barn og viv,
lad fare i Guds navn!
Dem bringer det ej gavn,
Guds rige vi beholder.

Sl 46
Martin Luther 1528.
Dansk 1533. Bearbejdet 1798.
P. Hjort 1840. J.P. Mynster 1845.