Se salmens tekst:
333. Almindelig er Kristi kirk...
Vælg melodi:
 Lyon 1547
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. Almindelig – jfr. den apostolske trosbekendelses 3. led: „Vi tror på Helligånden, en hellig, almindelig kirke.“ / 2. et bedehus for alle folk – Es 56,7. Matt 21,13 / 5. skifter – udskifter / 6. stifter – i Grundtvigs oprindelige salme er det Kristus, der er kirkens stifter / 7. forjættelser – løfter.

2

1. mærker – gl. bydeform: Mærk! / 3. Herren til Gud Faders ære – Fil 2,11 / 7. som gør splid­agtigt Herrens hus – Matt 12,25. Ef 2,14.

3

3. moderskødet – tilhørsforholdet til den ene, samme kirke / 5. grundvold – jf. 1 Kor 3,11.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Den hellige, almindelige kirke - Kirkens enhed

333

Almindelig er Kristi kirke
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Lyon 1547

1

Almindelig er Kristi kirke,
et bedehus for alle folk,
og kun i den vil Ånden virke
som kærligheds og sandheds tolk;
i tidens løb så lidt den skifter
sin tro og dåb som Gud og stifter,
forjættelser så lidt som Ånd.

2

O, mærker det, medkristne kære,
som har tilfælles tro og dåb
og Herren til Gud Faders ære
med herlighedens store håb;
o, lader synke brat og falde
de skillerum og skanser alle,
som gør splidagtigt Herrens hus!

3

Og mærk det, hver en folkestamme,
som knæle vil i Jesu navn:
var moderskødet ej det samme,
ej heller så var Faders favn;
og havde kirken grundvold skiftet,
ej sandheds Gud den havde stiftet,
thi evig fast står sandheds ord.

N.F.S. Grundtvig 1837 og 1853.