Se salmens tekst:
332. På Jerusalem det ny
Vælg melodi:
 Henrik Rung 1859
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. Jerusalem det ny – Åb 3,12; 21 / 2. den store konges by – Sl 48,3. Matt 5,35 / 3-5. lad os … bygge … under sang – parallel til genopbyggelsen af Jerusalem i Neh 12,27f. / 6. i Guds vingers skygge – Se til nr. 31.3.

2

1. grundvold – fundament, jf. 1 Kor 3,11 / 2. kirkens hovedhjørnesten – Es 28,16. Sl 118,22. Matt 21,42. ApG 4,11. Ef 2,20. 1 Pet 2,4-6 / 3. priser – lovsynger og takker / 5. som urokket står – 2 Tim 2,19. for vist – uden tvivl / 6. falder end hver stjerne – Matt 24,29. Åb 6,13.

3

1. Han er sandhed, liv og vej – Joh 14,6 / 4. hus af syld som træ af rod – som fundamentet er, skal huset være, ligesom træet vokser og bærer frugt alt efter, hvilken rod det har.

4

1. kendes - ses og mærkes / 2-3. huset her står godt ... på den ægte klippe – vort kirkehus har sit fundament i Jesus Kristus, jf. Matt 7,24f. 1 Kor 3,11. 2 Tim 2,19 / 4. dufte lad dets blomsterkrans – billede af det danske rejsegilde, med kransen øverst på nybygningen / 6. aldrig lad det glippe – lad aldrig kirken falde eller svigte.

5

1. vennelag – sammenkomst af venner og meningsfæller / 3. værdiges – vis os den ære at træde ind i vort beskedne kirkehus / 5. „Guds fred“ – gammel hilsen, sagt af den besøgen­de, der træder ind.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Den hellige, almindelige kirke - Kirken

332

På Jerusalem det ny
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Henrik Rung 1859

1

På Jerusalem det ny,
på den store konges by,
lad os alle bygge,
med Guds Ånd og med Guds Søn,
under sang og suk og bøn,
i Guds vingers skygge!

2

Stadens grundvold fast og ren,
kirkens hovedhjørnesten
priser vi så gerne;
det er Herren Jesus Krist,
som urokket står for vist,
falder end hver stjerne.

3

Han er sandhed, liv og vej,
stendød er den grundvold ej,
dødt vil den ej bære,
hus af syld,1 som træ af rod
og af væld den klare flod,
vokser op med ære.

4

Lad det kendes, Herre god,
huset her står godt i fod
på den ægte klippe!
Dufte lad dets blomsterkrans,
stråle lad det i din glans,
aldrig lad det glippe!

5

Regn os til dit vennelag,
under vort det ringe tag
værdiges at træde!
Hør vor bøn, og hør vor sang!
Giv »Guds fred!« sin rette klang,
os vor Herres glæde!

Åb 21,2; 1 Pet 2,4-6
Latin 7. årh.
N.F.S. Grundtvig 1837.

1 grundvold