Se salmens tekst:
33. Han, som har hjulpet hidi...
Vælg melodi:
 August Winding 1864
 Strassburg 1525
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. hidindtil – indtil dette øjeblik / forsyns-øje – Guds alvidende gennemskuen af alt, kan findes udtrykt som et vågent øje i såvel digte- som billedkunsten.

2

Hele verset rummer træk fra Sl 107: Guds hjælp til de vildfarne i ørkenen, de sørgende, de fangne, der reddes fra graven, dem i havsnød, og fra beretningen om stormen på søen i Matt 8 / 5. for alt hos Gud – grammatisk er forståelsen vanskelig, idet versets første linier må opfattes som et indskud med eksempler på, hvor altomfattende Guds gode forsyn er. gode råd – beslutninger til det bedste / 7. så let som vind og vove – Gud kan vende sorg til glæde som han vendte storm og bølger, Matt 8,23f.

3

2. gudsordet – Jesus Kristus. / 5. som aldrig før – betyder: som aldrig før sket; (ikke: i en grad som aldrig tidligere).

4

I det himmelske perspektiv, som Guds ord sætter alting i, bliver de jordiske besværligheder latterligt små; også for mennesker / 1. støv – menneskelivets ufuldkommenhed, dødelighed og jordiske byrder.

5

Et tredobbelt „dog“ udtrykker troens trods. Gud er Faderen, der har givet børnekår, Rom 8,15, og døden kun en kort søvn. Og som sjælen i v. 4, får også „støvet“ vinger – en poe­tisk formulering af Trosbekendelsens ord om kødets opstandelse og det evige liv / 2. hvad verden gør og lader – verdens hele fremtræden, dens gøren og laden.

6

1. Min sjæl! hvi bruser du – Sl 42,6;12 / 6. de himle ny – Es 66,22. 2 Pet 3,13. Åb 21,1.

7

4. faderhuset – Joh 14,1-3 / 5-6. din frelser vidner: Ej et hår / forkomme skal – Matt 10,30. forkomme – gå til, ødelægges / 6. ormegård – rummer både en traditionel forgængelig­heds­symbolik, som findes i salmerne helt tilbage i 1600-tallet (se f.eks. nr. 761.7) men også et hos Grundtvig bevidst dramatisk billede på død og undergang, hentet fra for­tællingen om sagnkongen Regnar Lodbrog, der iflg. Saxos krønike blev taget til fange af den engelske konge, fik sin lodne beskyttelsesdragt – lodbrogen – trukket af, og blev kastet i en grav med slanger, der bed ham ihjel.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Gud Fader - Guds omsorg

33

Han, som har hjulpet hidindtil
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Som hønen klukker mindelig
Et trofast hjerte, Herre min

1

Han, som har hjulpet hidindtil,
han hjælper nok herefter,
han altid kun det bedste vil,
og han har almagts-kræfter,
og han så grundig alting ved,
at selv til bunds i kærlighed
ser klart hans forsyns-øje.

2

Den øde ørk, det vilde hav,
den hårde vinterkulde,
den dybe sorg, den mørke grav,
de kære under mulde,
for alt hos Gud er gode råd,
til frydesang han vender gråd
så let som vind og vove.

3

Thi når vor sjæl er i Guds hånd,
Guds-ordet i vort hjerte,
da brister for os alle bånd,
som pine kan og smerte,
da åbner sig som aldrig før
Guds-rigets port, Guds-husets dør
og livets kilder alle.

4

Om end vort støv er lige tungt,
så får vor sjæl dog vinger,
så den med ordet evig ungt
sig let til Himlen svinger
og ser så fra det høje ned
med smil på verdens usselhed,
med trøst på jordens møje.

5

Vi føler, at hvordan det går,
hvad verden gør og lader,
så gav os Gud dog børnekår,
så er dog Gud vor Fader,
så er vor død dog kun et blund,
og støvet om en liden stund
får også ørnevinger.

6

Min sjæl, hvi bruser du da så
og krymper dig i støvet
og gruer for de skyer grå,
for vindens pust i løvet?
Du ved jo dog, trods vind og sky
du skue skal de himle ny,
som Gud gør evig klare!

7

Og du, mit støv, hvi sukker du
som under fjelde knuset?
Du hører jo, der skaffes nu
dig plads i Fader-huset;
din frelser vidner: Ej et hår
forkomme skal i ormegård
og fattes i Guds rige!

N.F.S. Grundtvig 1845-50.