Se salmens tekst:
325. Jeg ved et lille Himmerig
Vælg melodi:
 Tysk folkevisemelodi omkri...
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

3. fuldelig – helt og aldeles, ganske.

2

3. Herrens dag – søndagen, fordi den er Jesu Kristi opstandelsesdag.

3

2. men ej med tordenstemme – jf. Hebr 12,18f. / 3. en sagte lyd med Guddoms-spor – 1 Kong 19,12.

4

1. han, om hvem Guds engle sang – Luk 2,13f.

5

1. lyst – glæde / 2. hvor efter troen tales – prædikenen sigter efter glæden, fordi den for­kynder evangeliet, Guds glædes ord, til tro / 3. ved sin tjeners røst – ved prædikantens udlægning af evangeliet.

6

2. i støvet – i jordisk menneskeskikkelse / 3. som spæd engang i krybben lå – Luk 2,7 / 4. fuldførte levnedsløbet – levede menneskelivet helt til ende.

7

2. han, som dyrt os købte – Gal 3,13. 1 Pet 1,18-19.

8

2. husvale – give fred, stille tilfreds / 3. klarer sig – forklares, oplyses, bliver åbenbart / 4. Guds-Åndens billedtale – menneskers tale om Gud er, selv med Helligåndens bistand, kun ufuldstændig, foreløbig, fortolkning, jf. 1 Kor 13,9-12.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Den hellige, almindelige kirke - Kirken

325

Jeg ved et lille Himmerig
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Jeg ved et evigt Himmerig

1

Jeg ved et lille Himmerig,
det er så let at finde,
hvor tro og dåb ej fuldelig
gik hjerterne af minde.

2

Det findes under hyttetag
som under højelofte,
hvor kristne sig på Herrens dag
forsamle tit og ofte.

3

Der hører man Guds eget ord,
men ej med tordenstemme;
en sagte lyd med Guddoms-spor
vi gladelig fornemme.

4

Thi han, om hvem Guds engle sang,
i kraft er selv til stede;
Guds børneflok med liflig klang
dér synger højt af glæde.

5

O, dér det er vor store lyst,
hvor efter troen tales,
når Herren ved sin tjeners røst
lyslevende afmales.

6

Det himmelsk er at høre på,
hvordan Guds Søn i støvet,
som spæd engang i krybben lå,
fuldførte levnedsløbet.

7

Det himmelsk er at tænke på,
at han, som dyrt os købte,
guddommelig vil vandre så
i alle sine døbte.

8

Gid i vort lille Himmerig
Guds ord os så husvale,
til i det store klarer sig
Guds-Åndens billedtale!

N.F.S. Grundtvig 1837 og 1853.