00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. Midt iblandt os er Guds rige – Luk 17,21 / 4. hans nådebord – nadverbordet i gudstjene­sten.

2

1. Synligt ej – Luk 17,20 / 2-3. det – viser tilbage til ‘Guds rige’. retfærdighed … fred og … glæde – Rom 14,17 / 4. kommet til os ovenned – Jak 1,17.

3

4. at Guds rige kom os nær – Mark 1,15.

5

1. Guds retfærdighed i nåde – Menneskelig retfærdighed er enten gengældelse, straf eller uskyld; Gudsrigets retfærdighed er den gåde, at nåde går for ret, Rom 3,21-26, og derved har Gud sluttet fred med sit menneske, Rom 5,1.

6

1. Herrens fødselsglæde – glæden over Jesu komme til verden / 4. med lyst – med glæde.

7

2. dag fra dag – ikke dag efter dag, men fra den ene dag til den anden; altså straks, når evangeliet forkyndes (v. 6) / 3. bære Åndens frugt – Gal 5,22. tillige – samtidig.

8

1. Thi – for. den gode jord – er ikke verden eller jordkloden, men den, som tager imod Guds evangelium og bærer mangefold frugt i form af de tre kristne hoveddyder: tro, håb og kærlighed, jf. Luk 8,8,15.

9

1. forklares – oplyses, gøres til „himmellys, skønt af de små“ / 2. fødte her på ny – genfødelsen i dåben / 4. i sky – i det himmelske, 1 Thess 4,17.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Den hellige, almindelige kirke - Guds rige

320

Midt iblandt os er Guds rige
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Kirken er som Himmerige
Hvilestunden er i vente

1

Midt iblandt os er Guds rige
med Guds Ånd og i Guds ord,
i Guds menighed tillige:
gæster ved hans nådebord.

2

Synligt ej er her til stede
det med Guds retfærdighed,
med Guds fred og Herrens glæde,
kommet til os ovenned.

3

Men når os med Herrens stemme
Ånden kalder hver især,
kan vort hjerte dog fornemme,
at Guds rige kom os nær.

4

Og når vi med tro modtage
ord og Ånd i Jesu navn,
rigets frugt vi forud smage
i det søde frelsernavn.

5

Guds retfærdighed i nåde
ser til os fra Himlen ned,
og skønt os det er en gåde,
smager hjertet dog Guds fred.

6

Og når Herrens fødsels-glæde
råbes ud med englerøst,
virkelig den er til stede,
gennemstrømmer os med lyst.

7

Blomstre op da skal Guds rige
midt iblandt os dag for dag,
bære Åndens frugt tillige,
Fader vor til velbehag.

8

Thi den gode jord hernede:
tro og håb og kærlighed
rense vil Gud selv og frede
til en himmelsk frugtbarhed.

9

Og når vi med ham forklares,
som os fødte her på ny,
skal Guds rige åbenbares,
synlig som han selv i sky.

N.F.S. Grundtvig 1853.