HØR melodien

Se salmens tekst:
319. Vidunderligst af alt på ...
Vælg melodi:
 Christian Barnekow 1870
 Thomas Laub 1921
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

2

1. Usynligt vel – Skønt usynligt, er Guds rige dog virkeligt som sjælen og sindet, man heller ikke kan udpege. Luk 17,20 / 3. alt – akkurat. som en stad på bjergetind – Matt 5,14.

3

1-2. et guddomsord, som skaber, hvad det nævner – Jesu egne ord, mundtlige ved dåb og nadver. Sl 33,9 / 3-4. som fylder dale … på jord og klipperne udjævner – Es 40,4. trindt – rundt om over hele jorden.

4

1. Med det – med guddomsordet. Jesu dåb – ikke hans egen, men dåben i Jesu navn / 2. Jesu bæger – nadverens kalk / 3. hist – i Himlen / 4. og her – på Jorden. det vederkvæger – giver ordet fred, trøst og glæde.

5

1. gode kår – livsbetingelser / 2. barnekæmper – bevidst modsætningsfyldt udtryk, der rummer Jesus-ordet om, at den største magt i Guds rige har netop de svageste, jf. Matt 18,1f. / 3. le ad banesår – være upåvirkede af, at døden rammer / 4. springe over grave – Sl 18,30. Joh 5,24. 1 Joh 3,14.

6

1. vin af vand – Joh 2,9 / 2. og paradis af ørke – Es 35,1 / 3. lys om land – 1 Mos 1.3. Es 60,1f.

7

1. i ormegård – oldnordisk sagnbillede (fortællingen om Regnar Lodbrog), her brugt om Helvede / 3. kroner – belønner, hædrer, fuldender, jf. Sl 65,12 / 4. grøde – blomstring og vækst.

8

1. som aks i vang – Guds rige vokser som kornet der, lagt i jorden, ikke dør, men „opstår“ som fyldte kornaks på marken; m.a.o. et påskebillede / 2. som maj – ikke kalendermåneden; men endnu på Grundtvigs tid kaldte man nyudsprunget, grønt løv for ‘maj’. Det kendtes som et pinsetegn / 4. som gyldensol af vove – som solen stiger op af havet. Et opstandelses- og påskemotiv.

9

1. Det er den store konges glans – det er Jesu Kristi ære og herlighed / 2. som kun på korset døde – som alene døde for at det dødelige menneske kan møde ham / 3. livets rosenkrans – kranset med kærlighedens evige blomst, Jak 1,12. Åb 2,10 / 4. jordklimpen – hele jorden, alle syndige, og derfor dødelige mennesker, fordi de, som Adam, urmenne­sket, er taget af jord. Chr. III’s bibel, 1550: „Gud Herren giorde mennisken aff en jordklimp“. 1 Mos 2,7.

10

1. når han kommer i det blå – Matt 24,30; 26,64. Mark 13,26. Åb 1,7 / 3. hvad troende i spejlet så – 1 Kor 13,12.

11

1. solekår – Rom 14,17 / 3. i evighedens gyldenår – se til nr. 78.7.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Den hellige, almindelige kirke - Guds rige

319

Vidunderligst af alt på jord
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Christian Barnekow 1870
Thomas Laub 1921

1

Vidunderligst af alt på jord
er Jesu Kristi rige,
dets herlighed er og så stor,
at det har ingen lige.

2

Usynligt vel som sjæl og sind
det nemt dog er at kende,
alt som en stad på bjergetind,
der ses til verdens ende.

3

Dets gåde er et Guddoms-ord,
som skaber, hvad det nævner,
som fylder dale trindt på jord
og klipperne udjævner.

4

Med det indvies Jesu dåb,
velsignes Jesu bæger,
så hist udspringer livets håb,
og her det vederkvæger.

5

Med ordet skabes gode kår
for barnekæmper lave,
så de kan le ad banesår
og springe over grave.

6

Med det der skabes vin af vand
og paradis af ørke,
med det der skabes lys om land,
mens verden går i mørke.

7

Lad hvisle kun i ormegård,
at riget er lagt øde,
Gud kroner ligefuldt dets år
med frugtbarhed og grøde.

8

Dets glans opstår som aks i vang,
som maj i bøgeskove,
ja, prægtig under fuglesang
som gyldensol af vove.

9

Det er den store konges glans,
som kun på korset døde,
for at med livets rosenkrans
jordklimpen ham kan møde.

10

Ja, når han kommer i det blå,
er kristnes kamp til ende,
hvad troende i spejlet så,
skal salige erkende.

11

Da riget er med solekår
til syne og til stede
i evighedens gyldenår
med ret og fred og glæde.

N.F.S. Grundtvig 1829 og 1853.