00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Benjamin Schmolck
Magnus Brostrup Landstad

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. taler – se til nr. 307.1 / 2. husvaler – den, der glæder, beroliger, opmuntrer og trøster / 3. råds og styrkes Ånd – Es 11,2 / 4. guddomsfinger – Luk 11,20 / 10. overflødig – til over­flod, Joh 10,10.

2

1. glød på tunge – ApG 2,3 / 3. Herrens pris på jord – til Guds ære i verden / 4. Lær os ret at bede – jf. Rom 8,26 / 6. frem med skjulte ord – Rom 8,26 / 8. hjerterod – inderst inde / 9. styrk os troen af det høje – fra din ophøjethed, kom ned og styrk vor tro, Luk 24,49.

3

1. Dug af Himmerige – Sl 133,3. Hos 14,6. Zak 8,12 / 2-3. markerne de skrige efter forårsregn – 1 Kong 17-18 / 5. overgyde – overøse, hælde over / 6. hver himmelegn – på hvert sted under himlen.

4

2. sign – velsign / 9. lad os fri i Kristus findes – kortform for det ældre udtryk ‘befindes’: være / 10. til – må ikke opfattes som ‘indtil’, men: lad os bindes til Guds hjerte.

5

1. korset – sorg og modgang / 4-5. Løft til Himlens høje … øje – Sl 121,1 / 10. Helveds grumme løve – Satan, jf. 1 Pet 5,8. sidste linje er grundled for den foregående.

6

1. så længe – så længe vi skal leve / 3. i nådens stand – være stillet blandt dem, der har Guds nåde / 5. i det gode grønnes – originalsalmens „Mai“ betyder grønt, nyudsprunget løv; i ældre tid et pinsetegn / 8. vår – forår / 9. Paradisets roser bryder – plukker kærlighedsblomster i Paradis.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Gud Helligånd - Bøn til Helligånden

312

Sandheds tolk og taler
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Gud skal alting mage

1

Sandheds tolk og taler,
sørgendes husvaler,
råds og styrkes Ånd,
stærke guddomsfinger,
fredens overbringer,
liv i dødens land!
Giv os kraft
og livsens saft,
lad os al din Himmel-gave
overflødig have!

2

Giv os glød på tunge
til at tale, sjunge
Herrens pris på jord!
Lær os ret at bede,
selv du for os træde
frem med skjulte ord!1
Giv os mod
i hjerterod,
styrk os troen af det høje,
let os al vor møje!

3

Dug af Himmerige,
markerne de skrige
efter forårsregn;
lad nu strømme flyde,
sæden overgyde
i hver himmel-egn!
Giv den rod
og trivsel god,
lad med frugt din have smykkes,
og lad Guds ord lykkes!

4

Fyld med ånd vort virke,
sign os i din kirke,
led i lys os frem!
Se ned til vor jammer,
gør vort hjertekammer
til et lysets hjem!
Løs os dog
af syndens åg,
lad os fri i Kristus findes,
til Guds hjerte bindes!

5

Giv i korset styrke,
lys i dødens mørke,
trøst på trængsels vej!
Løft til Himlens høje
hjerte, ånd og øje,
og forlad os ej,
når i død
og sidste nød
os vor tro på dig vil røve
Helveds grumme løve!

6

Lad os da så længe
fast ved Jesus hænge,
stå i nådens stand,
alt vort liv forskønnes,
i det gode grønnes
som et frugtbart land,
til vi når
Guds riges vår,
Paradisets roser bryder,
evig dér os fryder!

Benjamin Schmolck 1715.
M.B. Landstad 1861. Bearbejdet 1924.

1 Rom 8,26