HØR melodien

Se salmens tekst:
297. I kristne, som bekende
Vælg melodi:
 Visemelodi/Joachim Magdebu...
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Georg Werner
Søren Jonæsøn

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

3. monne – stilbetinget, poetisk udtryk, der frem for forbehold og usikkerhed (`mon’) udtrykker, at beslutningen om at udsende Helligånden helt og aldeles er Guds / 5. den værdig – ærværdige / 7. formerer – mangedobler. Der tænkes på fordelingen af ildtunger på apostlene Pinsedag, ApG 2 / 8. vise – skildre, afbilde, forklare.

2

4. fynd – eftertryk, stor virkning. Grundbetydningen er, at noget i det ydre uanseeligt, udfolder et betydeligt indhold / 5. miskundhed – Se nr. 31.1 / 7. nu kan vort hjerte brænde – når Helligånden forklarer Skriften, Luk 24,32.

3

2. prent – skriv, indprent.

4

3. korsets vej – efterfølgelsen af Jesus Kristus i lidelse, foragt, ensomhed og død / 4. vær du da hjertet næst – vær du vort hjerte nærmest / 5. og – også / 8. blive sejrrig – forblive, vedblive at have overmagten.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Gud Helligånd - Helligåndens gerning

297

I kristne, som bekende
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Guds godhed vil vi prise

1

I kristne, som bekende
den Guds enbårne Søn,
se, han os monne sende
en gave, som er skøn:
den værdig Helligånd,
som os al sandhed lærer,
som troens gnist formerer,
som Jesus vise kan.

2

Gud gav sit ord det rene,
som viser os vor synd,
men vi ved Ånden ene
får ordets rette fynd.
O store miskundhed!
Nu kan vi Jesus kende,
nu kan vort hjerte brænde
til Gud i kærlighed.

3

Den kærlighed, o Herre,
i hjertet prent os så,
at vi ej fra din lære
og ordets veje gå!
Lad dine læbers lyd
os så i øren klinge,
at sjælen sig må svinge
til dig i Åndens fryd!

4

O hjertets rette glæde,
du værdig Himmel-gæst,
skal korsets vej vi træde,
vær du da hjertet næst!
Ja, og i dødens krig,
når kraften vil forsvinde,
o, lad da troen vinde
og blive sejerrig!

Georg Werner 1639.
Søren Jonæsøn 1693.