Se salmens tekst:
295. Drag ind ad dine porte
Vælg melodi:
 Visemelodi/Joachim Magdebu...
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Paul Gerhardt
Hans Adolph Brorson

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. dine porte – se til nr. 288.1 / 2. sjælens dyre pant – Kristi lidelse og død var det dyrtbetalte bevis, Gud måtte give på sin troskab mod mennesker.

2

1. som vilde grene – vildskud, der burde skæres bort, Joh 15,6. Rom 11,17,24 / 2. forvendt – vokset i den forkerte retning / 6. til grunde – til bunds / 8. med Jesu røde blod – Jesu blod i dåbsvandet er et motiv, som udarbejdedes i billedkunst og andagtslitteratur fra midten af 1600-tallet, og især fandt anvendelse i pietismen. Dog findes der kirkekunst fra senmiddelalderen, hvor blodstrålerne fra den korsfæstedes sår rammer såvel døbefont som alterkalk. 1 Pet 1,2. Hebr 10,22; 12,24.

3

3. det – hjertet / 5. ve – smerte og sorg / 7. ånden – menneskets ånd, dvs. indsigt og fatte­ evne.

4

3. alle huse – hvert hjem og alle familier / 6. din virkning – Helligåndens gerning; her formodentlig især modtagelsen af evangeliet.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Gud Helligånd - Helligåndens gerning

295

Drag ind ad dine porte
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Guds godhed vil vi prise

1

Drag ind ad dine porte,
du sjælens dyre pant,
som mig, da jeg var borte,
i dåbens vande fandt,
o du Gud Faders Ånd,
som er Guds Søns tillige
og har det samme rige
med dem i magt og hånd!

2

Jeg er som vilde grene,
forvendt og visnet hen,
din guddoms kraft alene
mig giver liv igen;
du har i dåbens flod
min død til grunde sænket,
mig renset og bestænket
med Jesu røde blod.

3

Gud Helligånd! du giver
hvert bange hjerte trøst,
det læsker og opliver
med Himlens lys og lyst;
ak ja, hvor mangen ve
har fra min sjæl du taget
og ånden sødt hendraget
i Himlen ind at se!

4

Lad hver en sjæl sig fryde
i Jesu sande tro,
lad alle huse nyde
velsignelse og ro!
Fordriv den onde ånd,
som mod din virkning strider,
at nåden alle tider
kan have overhånd!

5

Lad al vor vandring være
som du vil have den;
og når engang de bære
vort støv til graven hen,
når her er sagt god nat,
da lad os salig drage
fra denne verdens plage
til Himlens frydeskat!

Paul Gerhardt 1648.
Hans Adolph Brorson 1734.