00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. Talsmand – Det nye Testamentes gengivelse af Johannesevangeliets græske betegnelse for Helligånden: ‘parakletos’ = fortaler, forsvarer, mægler, hjælper. Joh 14,16,26; 15,26; 16,7 / 1.2 med et suk – Rom 8,26 / 4. i et kys kan alt udtrykke – Selvom kysset netop i kristendommen er en aldeles uerotisk tilkendegivelse af nær forbundethed (Rom 16,16. 1 Kor 16,20. 1 Thess 5,26), fandt man det for dristigt i en salme til kirkeligt brug. I Roskilde konvents salmebog skrev man „i et Smiil“, I Psalmebog for Kirke og Hjem og i Den Danske Salmebog 1953: „i et ord“ – hvilket netop ikke er meningen! / 7. værdiges – gør os den ære, vis os den gunst og nåde, nedlad dig til / 8. og Guds storværk at udtale – forkynde Guds store gerninger, ApG 2,11.

2

1. maler – afbilder, skildrer / 3. kærligheds og sandheds Ånd – se til nr. 292.1 / 4. nævner – her: kalder ved navn, taler om / 6. visere end Salomon – GT’s kloge og retfærdige konge, 2 Krøn 1,10f. Matt 12,42 / 7. dåd at øve – at gøre gode gerninger / 8. åndeprøve – til at prøve ånderne; dvs. efterprøve forkyndelsens ægthed, jf. 1 Kor 12,10. 1 Joh 4,1 / 9. visere til salighed – 2 Tim 3,15.

3

3. de små – menigheden, jf. nr. 289.5. for falk og høg – beskærm menigheden fra skarpsynede fjender / 4. de dorske – de søvnige og træge / 5. tugt – opdrag, forman og belær. de spage – dem, der er gjort tavse og fortrykte. 1 Thess 5,14 / 7. Dan – dobbelttydigt: Uddan hjertet og form det, gør det modtageligt for kristendom / 9. yndelig – Kol 3,16 i Fr. VI’s Nye Testamente: „… idet I synge yndeligen i jeres Hjerte for Herren.“

4

1. over – på trods af / 2. hvorfor – for hvilket / 4. på sletten – på jorden, i det lave, langt under Himlen; Ef 4,9 / 5. indfødsretten – På Grundtvigs tid et moderne, juridisk begreb: Den ret, der tilkommer landets indfødte statsborgere. Joh 1,12, Fil 3,20 / 6. i Guds rige borgerskab – borgerskab i Guds rige / 9. did – derhen.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Gud Helligånd - Helligåndens gerning

294

Talsmand, som på jorderige
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: L.M. Lindeman 1876
Thomas Laub 1900

1

Talsmand, som på jorderige
med et suk kan bedst udsige,1
hvad vi evig trænger til,
i et kys kan alt udtrykke,
hvad for evig gør vor lykke,
du, som kan alt, hvad du vil!
Værdiges til os at dale
og Guds storværk at udtale
på vort jævne modersmål!

2

Kun hvad du har set, du maler,
kun om, hvad du ved, du taler,
kærligheds og sandheds Ånd!
Du, som skænker, hvad du nævner,
gør os, trods de svage evner,
visere end Salomon:
visere til dåd at øve,
visere til åndeprøve,
visere til salighed.

3

Sjælesørger fra det høje,
hold med os et vågent øje,
vogt de små for falk og høg!
Væk de dorske, styrk de svage,
tugt de trygge, trøst de spage,
gør os daglig husbesøg!
Dan vort hjerte, løs vor tunge,
så vi bede, så vi sjunge
yndelig i Jesu navn!

4

Trøster over alt, som truer,
alt, hvorfor vort hjerte gruer,
trøster over alle tab!
Skænk os, skønt vi bo på sletten,
i det høje indfødsretten,
i Guds rige borgerskab,
så i alt for onde dage
glade vi herfra kan drage
did, hvor der er evig fred!

N.F.S. Grundtvig 1837.

1 Rom 8,26