00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Adam af St. Victor
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. Kærligheds og sandheds Ånd – er Grundtvigs gengivelse af originalens „Qui procedis ab utroque genitore genitoque“: ‘Du, som udgår fra Faderen og fra Sønnen’; altså en henvisning til Joh 16,27-28, og tillige et ekko af den nikæno-konstantinopolitanske Trosbekendelses udsagn om Helligånden. „Kærlighed“ er dermed betegnelse for Gud Fader, „sandhed“ for Jesus Kristus. „sandhed“ burde derfor skrives med stort begyndelsesbogstav. sandheds Ånd – Joh 14,17; 15,26; 16,13 / 2. hjertebånd – forbindelse i kærlighed, Joh 3,16 / 4. os forlene dejlig røst – ønskemåde: skænk os velklingende stemme (så man vil høre på os); en allusion til pinsebegivenheden, ApG 2.

2

1. mørket flyr – ondskab og død flygter / 2. al uterlighed dig skyr – lyssky uanstændighed bliver fjernt fra dig / 3. spotter med din nåde – gør grin med, at Helligånden ikke dømmer og straffer / 5. kranser i dit vennelag – værdsætter og hædrer i menighedens fællesskab.

3

1. det store sjælebad – dåben / 2. hjertets drik og mad – nadveren / 4. hver gren … hver kvist – alle, både store og små i den kristne menighed / 5. det sande vintræ, Krist – Jesus Kristus, Joh 15,5.

4

1. Men en god samvittighed – 1 Pet 3,21. Hebr 10,22 / 6. i snehvide klæder – Åb 7,9; 19,7f.

5

1. den „liden flok“ – Luk 12,32 / 2. bly – undseelig, tilbageholdende. bange nok – Joh 20,19f. / 5.3 kæmper – forkæmpere / 6. korsets mærke – korsfanen.

6

2. såre – særdeles, meget / 4. duggen mild – tårerne og bedrøvelsen over egoisme og jordbundethed / 6. for Himlen – med henblik på Guds rige og evighed.

7

1. vort eget nat og dag – selvoptagetheden døgnet rundt / 4. lad os Jesus én og hver – lad os hver og en komme til at elske Jesus / 6. enigheden – (tre)enigheden. Først når Åndens oplysende og tolkende gerning føjes til Faderens kærlighed og Sønnens sandhed, skabes det gudsforhold, der sætter livet i rette perspektiv.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Gud Helligånd - Helligåndens gerning

292

Kærligheds og sandheds Ånd
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Christian Barnekow 1868
Kom, Gud Helligånd, kom brat

1

Kærligheds og sandheds Ånd!
Jords og Himmels hjertebånd
knytter du alene;
os forlene dejlig røst,
os opgløde dybt i bryst
dine flammer rene!

2

Hvor du lyser, mørket flyr,
al utérlighed dig skyr,
spotter med din nåde;
sandhed, som den klare dag,
kranser i dit vennelag
kærlighedens gåde.

3

I det store sjælebad
og i hjertets drik og mad
du er Guddoms-kraften;
i hver gren og i hver kvist
på det sande vintræ, Krist,
du er levesaften.

4

Med en god samvittighed
til de små du daler ned,
skaber rene glæder,
lyser op og renser ud,
til de står for lysets Gud
i snehvide klæder.

5

Du, som af den »liden flok«,
svag og bly og bange nok,
gjorde kæmper stærke,
skab nu og af os en hær,
som tør svinge Åndens sværd
under korsets mærke!

6

Kærlighed til denne jord
ser du, ak, er såre stor,
vildt dens lue brænder;
sluk den ud med duggen mild,
lad os blusse af den ild,
du for Himlen tænder!

7

På vort eget nat og dag
stirrer vi med velbehag,
det forstyrrer freden;
lad os Jesus én og hver
som vort liv og lys få kær!
Det gør enigheden!

Adam af St. Victor 12. årh..
N.F.S. Grundtvig 1837.