00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

James Montgomery
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

2. åndernes Ånd – udtryk for Helligåndens højere status, jf. nr. 299.1 / 3. Menneskens køn – menneskeslægten. enbårne – eneste fødte / 4. stridende står dig for øje – Rom 10,21 / 5. bliv dog her – Luk 24,29 / 6. Natten er skummel – værdiladet udtryk for den korte frist der er, til at gøre Guds riges gerning, jf. Joh 9,4.

2

1. Tunger af ild – ApG 2,3 / 2. dem, du salver – indvier. og sender – ‘Apostel’ og ‘missionær’ betyder begge en udsending.

3

6. miskundhed – viljen til at se bort fra kendskabet til synd, og i stedet lade nåde gå for ret.

4

1. vang – marker og landskab / 3. dorskhed – dovenskab, ligegyldighed og tungnemhed. 5. i gry og kvæld – ved morgen og aften.

5

1. Pinselig dåb – dåb ligesom Helligåndens udgydelse, ApG 2,38 / 2. folkefærd alle genføde – Matt 28,19f. / 5. Livstræet – 1 Mos 2,9. Åb 22,2 / 6. Smage lad alle, vor drot er god – Sl 34,9. 1 Pet 2,3. drot – vor Herre, konge.

6

1. genløserens dyd – Frelserens uskyld som det rene offerlam, der måtte lade livet for menneskehedens synd / 2. times – ske for / 3. Faderens råd – Guds bestemmelse. og den Helligånds dåd – og Helligåndens gerning / 6. Fortabelsens æt – Djævelen og hele hans slæng, Joh 8,44.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Gud Helligånd - Helligåndens gerning

291

Du, som går ud fra den levende Gud
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Melchior Franck 1628 / Thomas Laub 1902
Christian Barnekow 1858

1

Du, som går ud fra den levende Gud,
åndernes Ånd i det høje!
Menneskens køn mod Guds enbårne Søn
stridende står dig for øje,
men af din nåde, o, bliv dog her!
Natten er skummel, og den er nær.

2

Tunger af ild og dog prædiken mild
giv dem, du salver og sender!
Saligheds ord i apostlenes spor
vandre til jorderigs ender,
så ingen menneskefod har rørt
pletten, hvor ikke dets røst blev hørt!

3

Glæde og lys med dem komme til bys,
blomstre lad muld, hvor de træde!
Styrke og mod bringe svaghed på fod,
trøst finde alle, som græde!
Ved evangeliets milde røst
miskundhed vågne i hvert et bryst!

4

Skin over vang som en morgen med sang,
morgen i maj, når det grønnes!
Lifligheds magt gøre dorskhed opvakt,
så på Guds nåde der skønnes!
Tonerne dybe i gry og kvæld
røre selv hjertet så hårdt som fjeld!

5

Pinselig dåb til Guds herligheds håb
folkefærd alle genføde!
Tale og skrift om vor frelsers bedrift
blomstre som roserne røde!
Livstræet skyde af korsets rod!
Smage lad alle, vor drot er god!

6

Saligheds fryd for Genløserens dyd
times lad mennesker alle!
Faderens råd og den Helligånds dåd
sammen i Frelseren falde,
så af det hele, som Gud har skabt,
går kun fortabelsens æt fortabt!

James Montgomery 1823.
N.F.S. Grundtvig 1837.