Se salmens tekst:
290. I al sin glans nu stråle...
Vælg melodi:
 Henrik Rung 1859
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

2. nådestolen – udtryk, som Luther i sin bibeloversættelse brugte om det „sonedække“ der tilhyllede Pagtens Ark, opbevaringsstedet for De ti Bud i Jerusalems tempel, 2 Mos 25,17. 3 Mos 16,14. Samme ord brugte Luther hvor Paulus taler om Kristus som sonemiddel, Rom 3,25. I kirkens tradition kom ordet til at betyde det sted, hvortil den korsfæstede og opstandne er ophøjet og troner ( se nr. 84.5, 590.5) – både korset i Gud Faders favn (se nr. 56.2) og mere ubestemt om nådens udgangspunkt (se nr. 508.1, 517.1.5) / 4. skær – ren, fin og ny / 5. mere end englerøst – efter Himmelfarten lovede engle disciplene, at Kristus ville komme igen. Nu er der tegn på Guds rige og Paradis overalt.

2

1. i sommernattens korte svale – den korte, forfriskende kølighed, er et billede på kirkens tid mellem Himmelfart og genkomst / 2. fredskoven – fredet skov, som ikke må fældes. Billede på menigheden indtil Kristi genkomst, jf. Matt 13,30 / 4. slumre sødt og vågne blidt – døden og opstandelsen / 6. til vor Herres pris – både: vågne til ære for Gud, og: vågne for at ære Gud.

3

1. Det ånder himmelsk over støvet – billede på genoplivelse af alt dødeligt, jf. 1. Mos 2,7 / 4. opladt – åbnet / 6. livets flod – Paradisbillede, 1 Mos 2,10. Åb 22,1.

4

1. volder – gør, udfører / 3. ej af sig selv – Helligånden taler ikke af egen drift, men af Guds, Joh 16,13 / 5. i Ordets navn – i Jesu Kristi navn. som her blev kød – Joh 1,14 / 6. hvid og rød – renhedens og kærlighedens farver, Højs 5,10; jf. 280.2. Himmelfarten er den omvendte Dannebrogs-begivenhed: Den rød-hvide korsfane, der dalede ned fra Himlen og gav danskernes tro sejr over de hedenske fjender, ses her som et forvarsel om Kristi egen genkomst.

5

2. menneskets forsoner – Jesus Kristus sonede med sin død menneskets synd overfor Gud / 3. alle tungemål – ApG 2,4-7 / 4. takkesangens offerskål – Hebr 13,15 / 5. Herrens bord – nadveren, den kristne gudstjeneste / 6. fulde – hele (ikke berusede! selvom det ligger salmens stemning nær).

6

1. tungen gløder – ApG 2,3f. / 2. hos hedninger såvel som jøder – se nr. 288.1 / 3-4. i Jesus-navnets offerskål hensmelter alle tungemål – Åb 7,9 / 6. halleluja – hebraisk: ‘Lovpris Jahve!’ (Gud Herren).

7

2. rosen – kærlighedens blomst, med tornene, der minder om, at kærligheden ikke fås uden lidelse / 3. som sole vi – Matt 13,43. gå op og ned – udtryk for det evige liv, der som solen går op og ned, uforanderligt til alle tider / 4. din enbårnes – Guds eneste søn.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Gud Helligånd - Helligåndens gerning

290

I al sin glans nu stråler solen
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Henrik Rung 1859

1

I al sin glans nu stråler solen,
livslyset over nåde-stolen,
nu kom vor pinselilje-tid,
nu har vi sommer skær og blid,
nu spår os mer end englerøst
i Jesu navn en gylden høst.

2

I sommernattens korte svale
slår højt fredskovens nattergale,
så alt, hvad Herren kalder sit,
må slumre sødt og vågne blidt,
må drømme sødt om Paradis
og vågne til vor Herres pris.

3

Det ånder himmelsk over støvet,
det vifter hjemligt gennem løvet,
det lufter lifligt under sky
fra Paradis, opladt på ny,
og yndig risler ved vor fod
i engen bæk af livets flod.

4

Det volder alt den Ånd, som daler,
det virker alt den Ånd, som taler,
ej af sig selv, men os til trøst
af kærlighed med sandheds røst,
i Ordets navn, som her blev kød
og fór til Himmels hvid og rød.

5

Opvågner, alle dybe toner,
til pris for menneskets forsoner!
Forsamles, alle tungemål,
i takkesangens offerskål!
Istemmer over Herrens bord
nu menighedens fulde kor!

6

I Jesu navn da tungen gløder
hos hedninger så vel som jøder;
i Jesus-navnets offerskål
hensmelter alle modersmål;
i Jesu navn udbryder da
det evige halleluja.

7

Vor Gud og Fader uden lige!
Da blomstrer rosen i dit rige,
som sole vi går op og ned
i din Enbårnes herlighed;
thi du for hjertet, vi gav dig,
gav os med ham dit Himmerig.

N.F.S. Grundtvig 1843 og 1853.