00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Paul Gerhardt
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. disse porte – er lånt fra den oprindelige Gerhardt-salme, hvor udtrykket både er en genklang af de gammeltestamentlige salmers påkaldelse af Guds nærvær i templet, jf. Sl 24,7. 118,19; men også en konkret henvisning til den nutidige kirkebygning / 2. vor høje pinsegæst – Helligånden / 6. hedninger som jøder – hedninger såvel som jøder, ApG 19,10. 1 Kor 12,13. Gal 3,28. Jf. nr. 290.6.

2

3-4. Forener jer, I bække, og glæder Herrens stad – Sl 46,5. ‘Forener’ og ‘glæder’ er gl. byde­ måde / 6. Thi – fordi / 6-7. hjerterne så mange, som ofrer dig lovsange – så mange hjerter, som synger lovsange, Hebr. 13,15.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Gud Helligånd - Helligåndens komme

288

Drag ind ad disse porte
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Johann Crüger 1653
Guds godhed vil vi prise

1

Drag ind ad disse porte,
vor høje pinsegæst!
Forjag de skygger sorte,
som mørkne vil din fest,
og gør det soleklart,
at hedninger som jøder
i dåben du genføder
til støvets Himmel-fart!

2

Lad styrte alle vægge,
som skiller kristne ad!
Forener jer, I bække,
og glæder Herrens stad!1
Forén dem, Helligånd!
Thi hjerterne, så mange
som ofre dig lovsange,
er bække i din hånd.

Paul Gerhardt 1648.
N.F.S. Grundtvig 1837.

1 Sl 46,5