00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. galilæer – flertalsform: I var jo galilæere, dvs. fra det nordlige Palæstina. Betegnelsen rummer dels en bibelhenvisning til byboernes replik i pinseberetningen ApG 2,7; men også det polemiske, at en „ulærd“ provinsdialekt ikke afskærer evangeliet fra at blive forkyndt / 2. eder – jer. farisæer – farisæere. Linjen har omvendt ordstilling: Kaldte farisæ­ere jer ikke hånligt: / 3. ulærde mænd – ApG 4,13 / 5. dødens dvale – dødens dybe søvn.

2

4. underværker – Grundtvig skrev: „Under-Værker“, altså underfulde gerninger. ApG 2,11. 6. kirker alle – alle kirker, både bygningerne og kirkesamfundene.

3

1. skønt sproget døde – Jesu modersmål, aramaisk, tales ikke mere / 3. vid og blok og bål – videnskabens benægtelse, fængselslænker og kætterbål (de første lutherske prædikanter blev brændt) / 4. Hvor kan – hvordan kan det gå til, at ordet forkyndes, trods sprogbarrierer og historiens undertrykkelse? / 5. stad og vrå – storby og mindste bolig.

4

2. ikkun de – de alene, udelukkende de / 3. alle tungers Ånd – Grundtvigs retskrivning fordrede navneord skrevet med stort begyndelsesbogstav. Derfor kan formuleringen forstås på to måder: a) alle tungemåls meningsfylde; eller: b) alle tungers Helligånd. Redaktionen af Salmebogen har, støttet af indholdet i resten af verset, valgt den sidste opfattelse, som ville være udelukket, hvis man skrev ‘ånd’ med moderne retskrivning / 6. tungebånd – se til nr. 283,1.

5

4. skønt I tidlig døde – det er apostlene, der tænkes på. De døde tidligt i kirkens historie, men deres ord lever videre i kraft af Helligånden.

6

1. Guds finger – udtryk for Guds magt, 2 Mos 8,15. Luk 11,20 / 2. som gav bruden – Kristi brud er en klassisk betegnelse for kirken. ørnevinger – 2 Mos 19,4 / 3. midt i ørken hus og gård – Åb 12,14 / 4. fra Østen – fra morgenlandet, den gamle betegnelse for bibelens lande.

7

3. priser – lovsynger, ærer, og i taknemmelighed synger / 4. kirkeordet – kirkens forkyndelse af det kristne evangelium i gudstjenestens prædiken og sakramenter / 5. nådebordet – nadveren.

8

6. Zions heltesang – Grundtvig tænker sig, med dette udtryk, en ny hjemvendelse til Guds tempelbjerg, lig den, i Det gamle Testamente, hvor israelitterne vendte tilbage efter landflygtigheden i Babylon, og sang triumfsange, Sl 126.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Gud Helligånd - Helligåndens komme

286

Var I ikke galilæer
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Under dine vingers skygge
Kommer, sjæle, dyrekøbte
Tiden skrider, dagen rinder

1

Var I ikke galilæer,
kaldte eder farisæer
ej med hån ulærde mænd,
I, som bragte først på tale
ham, som lå i dødens dvale,
men stod herlig op igen!

2

Jødelands apostelskare!
Hvad i verden kan forklare
kraften i dit gamle ord,
som endnu gør underværker,
har til stolte mindesmærker
kirker alle trindt på jord!

3

Ja, hvor kan, skønt sproget døde,
eders ord på tunger gløde,
trodse vid og blok og bål!
Hvor kan eders ånd i Norden,
i hver stad og vrå på jorden,
tale folkets modersmål!

4

Påskemorgen, pinsedagen,
ikkun de forklarer sagen,
gav jer alle tungers Ånd:
Ånden, som kan alt udvirke,
som i Jesu Kristi kirke
løser alle tungebånd.

5

Ikke jer det er, som tale,
siger han, som kan befale,
men det er min Faders Ånd;
derfor, skønt I tidlig døde,
eders taler evig gløde,
smelter alle sjælens bånd.

6

Sandelig, det var Guds finger,
som gav bruden ørnevinger,
midt i ørken hus og gård,1
som gav korsets ord fra Østen
sangerstemmen, kæmperøsten
her hos os i tusind år.

7

Derfor gløder vore tunger,
derfor sødt det i os sjunger,
når vi priser Jesu navn,
og vor sjæl i kirkeordet,
smeltende ved nådebordet,
synker sødt i Jesu favn.

8

Modersmålet dybt sig bøjer,
let og lifligt det sig føjer
efter Herrens tankegang;
yndigt selv, men blødt derefter,
låner ånd og ild og kræfter
det af Zions heltesang.

N.F.S. Grundtvig 1836 og 1850.

1 Åb 12,14