Se salmens tekst:
282. Apostlene sad i Jerusalem
Vælg melodi:
 Viggo Kalhauge 1876
 Kingos Graduale 1699
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

2. bied – ventede. Herrens time – Jesu Kristi genkomst / 3. for øren – gl. flertalsform; det ringede for deres ører; udtryk for en stærk sansning.

2

1. underlig – både mærkværdigt og underfuldt / 4. der blev deres navne skrevet – Udgy­delsen af Helligånden over apostlene var som en dåb, ApG 1,5, hvorefter navnet indføres i kirkebogen, et konkret billede på „Livets bog“; se til nr. 55.1.

4

1. Zion – det højdedrag i Jerusalem, hvor Guds tempel stod.

5

1. tunger som ild – ApG 2,3 / 3. på alle folks tunger – på alle sprog.

6

1. – således / 2. haver – har / 3. røster – stemmer. Guds julebud – evangeliet om Jesus Kristus.

7

1. til nu – indtil nu. det store ord – ApG 2,11 / 4. annammet – tilegnet.

8

2. i Guds time – når der holdes gudstjeneste / 3. så gladelig rinder det os i hu – da bliver det på ny glædeligt nærværende / 4. at Himmerigs klokker kime – at pinsens under (jf. v. 1) gentager sig i gudstjenesten.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Gud Helligånd - Helligåndens komme

282

Apostlene sad i Jerusalem
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Der stander et hus i vort høje Nord
O, Gud ske lov til evig tid

1

Apostlene sad i Jerusalem
og bied på Herrens time;
for øren da brat det ringed dem,
som tusinde klokker kime.

2

Det rørte dem alle så underlig,
det var ikke før oplevet,
der taltes om dem i Himmerig,
dér blev deres navne skrevet.

3

Der taltes om dem, som livets ord
nu skulle med kraft forkynde,
om Himmel-glæden ved Herrens bord,
som skulle på jord begynde.

4

Da hørtes på Zion der sus og brus,
det bølgede som et lagen,
med kraft fra det høje det lave hus
opfyldtes på pinsedagen.

5

Da sås der tunger som ild og glød,
Guds venner de fløj i munden,
på alle folks tunger Guds ord genlød,
mangfoldig, men ens i grunden.

6

Så tændtes på jorden det lys fra Gud,
der haver som solen strålet,
hvor levende røster Guds julebud
forkyndte på modersmålet.

7

Og har vi til nu på det store ord
som børnene små kun stammet,
af Himmelens ild, som kom til jord,
vi har dog en gnist annammet.

8

Den gnist den ulmer hos os endnu,
opblusser og i Guds time,
så gladelig rinder det os i hu,
at Himmerigs klokker kime!

ApG 2,1-11
N.F.S. Grundtvig 1843 og 1857.