Se salmens tekst:
277. Herre, når din time komm...
Vælg melodi:
 Harald Gullichsen 1976
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Svein Ørnulf Ellingsen
Holger Lissner

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

3. i klarhed skal vi skue – 1 Kor 13,12 / 5. vi skal se dig, som du er – 1 Joh 3,2 / 4. alt det skabte, frigjort, fuldendt – linjen samler hele frelseshistorien: ‘det skabte’: (GT); ‘frigjort’: (NT); ‘fuldendt’: de sidste tider, Kristi fuldførte gerning.

2

1. Riget, som er skjult i verden – Mark 9,1 / 4. Dødens magt er overvundet – 1 Kor 15,54-55.

3

3. skjult som årer under jorden – Es 45,15. En norsk association vil tænke på guld- eller sølvårer i bjergene; altså et billede af det usynlige gudsrige som en skjult skat. En dansk association vil tænke på vandårer, og dermed på billedet af det livgivende, kildevæld og i sidste ende på dåben / 4. skjult som vind i træets krone – Joh 3,8.

4

Verset genfinder det frelseshistoriske perspektiv i gudstjenesten. Fortid, nutid og fremtid samlet i det enkelte kristenmenneskes livshistorie, erfaring og sansning af sakramenterne, dåb og nadver, som en indvielse og „forsmag“ på Gudsriget.

5

4. din Ånd, som virker i os – Rom 5,5; 8,11. 1 Kor 12,11.

8

Verset indledes af en parafrase over Fadervor, som forlænges til en bekendelse: „Din er dommen! Din er nåden!“, og afsluttes af en lovprisning / 4. Halleluja – hebraisk: Lovpris Jahve! Hyldest- og tilbedelsesudråb. Alt er fuldbragt – Joh 19,30.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Kristi komme

277

Herre, når din time kommer
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Harald Gullichsen 1976

1

Herre, når din time kommer,
åbenbarer du dit rige,
og i klarhed skal vi skue
alt det skabte, frigjort, fuldendt!
Vi skal se dig, som du er!

2

Riget, som er skjult i verden,
stiger frem i lys og lovsang!
Jordens smerte er besejret!
Dødens magt er overvundet!
Vi skal se dig, som du er!

3

Mens vi venter på din time,
tror vi på dit riges nærhed,
skjult som årer under jorden,
skjult som vind i træets krone,
til vi ser dig, som du er!

4

Du var nær ved os i dåben.
Du er nær ved nadverbordet.
Dine gaver gir os forsmag
på dit riges store måltid,
når vi ser dig, som du er!

5

Giv os nåde, mens vi venter,
til at leve midt i verden.
Giv os nåde til at lide
ved din Ånd, som virker i os,
han, som ser dig, som du er!

6

Her, hvor alt vort eget knuses,
hører vi dit ord og løfte.
Her, hvor døden endnu hersker,
tænder Helligånden håbet
om at se dig, som du er!

7

Og når Kristi dag er inde,
kalder du os ud af døden.
Mørket findes ikke længer!
Evig skal din godhed råde!
Vi skal se dig, som du er!

8

Herre, lad dit rige komme!
Din er magten! Din er æren!
Din er dommen! Din er nåden!
Halleluja! Alt er fuldbragt!
Vi skal se dig, som du er!

1 Joh 3,2
Svein Ellingsen 1976. Holger Lissner 1992.