Se salmens tekst:
276. Dommer over levende og d...
Vælg melodi:
 Asger Pedersen 1978
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Johannes Johansen

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. dommer over levende og døde – Matt 20,38. ApG 10,42. Rom 14,9. 1 Pet 4,5 / 2. mørket er for dig som højlys dag – Sl 139,12. 1 Kor 4,5 / 3. møde – møde for retten, for at blive be­dømt og dømt / 5. når i lys, du kommer – Joh 1,9; 12,46. 1 Pet 2,9. 1 Joh 2,8.

2

4. klipped af Guds lov vor egen pragt – udtryk for selvretfærdighed, både religiøst og alment.

3

1. ene din er dommen – 1 Kor 4,4 / 3-4. før den tid er kommen, natten lyser – her skal underforstås et ‘hvor’ / 5. råde – regere.

4

2. søn af stjerner – udtryk for Kristi guddommelighed; antagelig inspireret af hædersnavnet for en senjødisk messias-skikkelse, kaldet Bar-Kochba: ‘Stjernesønnen’ / 3-4. jf. Joh 6,37 / 5. alle knæ på jorden skal sig bøje – Es 45,23; 49,18. Jer 22,24. Ez 5,11. Rom 14,11. Fil 2,10 / 6. dybt i solopgangen fra det høje – Luk 1,78.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Kristi komme

276

Dommer over levende og døde
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Asger Pedersen 1978

1

Dommer over levende og døde,
mørket er for dig som højlys dag,
tanker, ingen så, for dig må møde,
klares op skal hvert et skjult bedrag;
Herre Kristus, når i lys du kommer,
da forbarm dig, vær en nådig dommer!

2

Iført dommerkappens dyre klæde
klædte vi vor næste i foragt,
slog ihjel hans mod og stjal hans glæde,
klipped af Guds lov vor egen pragt;
frem mod dommedag må vi nu vandre,
iført vore domme over andre.

3

Herre Kristus, ene din er dommen,
hvem kan dømme i sin egen sag?
Hvem kan dømme, før den tid er kommen,
natten lyser som den klare dag?
Dommerne blir dømt, når du skal råde,
og de dømte kendes fri af nåde.

4

Dommer over levende og døde,
søn af stjerner og af mennesker,
aldrig ud i mørket vil du støde
den, der kommer til dig, som han er;
alle knæ på jorden skal sig bøje
dybt i solopgangen fra det høje.

1 Kor 4,3-5.
Johannes Johansen 1975.