Se salmens tekst:
254. Fuldendt er nådens store...
Vælg melodi:
 Philipp Nicolai 1599
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Bernhard Severin Ingemann

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

3. fuldkommet – fuldført. frelsergangen – Kristi bevægelse eller færd fra Himmel til jord og tilbage til Guds himmel igen.

2

1. før verdens grund blev lagt – Ef 1,4; 3,9. Det frelseshistoriske perspektiv er også udtrykt i den nikæno-konstantinopolitanske trosbekendelse, hvor det bekendes, at Kristus er „født af Faderen før alle tider“.

3

1. Det er fuldendt! – genklang af Jesu sidste ord på korset, Joh 19,30. (Luk 12,50) / 2. armod – både åndelig og fysisk fattigdom og elendighed / 3. Herren til Guds ære – Fr. VI’s NT: „og hver Tunge skal bekiende, at Jesus Christus er en Herre til Gud Faders Ære“, Fil 2,11 / 4. Den hånd, som trued storm og hav – Matt 8,26 / 6. himmelspiret – Himmeriges herskerstav, almagtens scepter, jf. nr. 241,4 / 10. herlighedens krone – Hebr 2,7f.

4

1. Alt – allerede / 2. end – dog, endnu, fortsat / 3. mægtig arm – gammeltestamentligt udtryk, jf. 5 Mos 7,19. Sl 136,12. Ez 20,33 / 4. bebudet har du os din Ånd – ApG 1,5-8 / 5. ved din Faders højre hånd – Mark 16,19 / 6. dig engles hær tilbeder – Åb 4; 19,4.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Kristi himmelfart

254

Fuldendt er nådens store værk
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Af højheden oprunden er

1

Fuldendt er nådens store værk,
Guds Søn har, underfuld og stærk,
fuldkommet frelsergangen:
Fra krybbens strå til Golgata,
til graven, han udvandred fra,
holdt jordens nød ham fangen;
fattig, ringe, spottet, såret,
han har båret
tornekronen,
han, som arved Himmel-tronen.

2

Hos Gud, før verdens grund blev lagt,
i lys og herlighed og magt,
han tiden gennemskued;
han verden så, før den blev fød,
han så dens fald, han så dens nød
og døden, som os trued.
Store, dybe frelser-nåde!
Retfærds gåde
er udgrundet;
frelsens vej er set - er fundet.

3

Det er fuldendt! Fra jordens nød,
fra trængsel, armod, kors og død
går Herren til Guds ære.
Den hånd, som trued storm og hav,
den hånd, som sprængte verdens grav,
skal Himmel-spiret bære.
Salig, Frelser, du opstiger,
jorden viger,
Himlen blinker,
herlighedens krone vinker.

4

Alt skyens glans omstråler dig,
du end velsigner jorderig
og mægtig arm udbreder;
bebudet har du os din Ånd,
når ved din Faders højre hånd
dig engles hær tilbeder.
Herre, stig du til din trone!
Saligt tone
englestemmer:
Jesus Kristus ej os glemmer.

Mark 16, 14-20
B.S. Ingemann 1825.