Se salmens tekst:
242. Hører, I, som græde
Vælg melodi:
 Johann Crüger 1653
 Ludvig Matthias Lindeman 1...
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Hans Adolph Brorson

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. Hører – gl. bydemåde: Hør efter! / 8. gevalt – magt / 9. brækket alle dødens skjolde – Måske tænkes der på skjoldvagten ved Jesu grav; eller billedet er udsprunget af Brorsons kendskab til ældre tiders krigsførelse, hvor en modstander kunne pacificeres ved at blive klemt inde mellem skjolde – eller han tænker på sin samtids adelsbegravelser i stensarkofager med våbenskjolde på låget som en slags segl.

2

1. alt – allerede / 3. eder – jer / 4-5. engle kan I finde, intet mer herinde – I kan ikke finde andet end engle i Jesu grav / 7/9. Ser / kaster – gl. bydeform: Se! / Kast!

3

1. Kommer hid, begraver – kom herhen og begrav! / 2-3. al den del som haver krænket eders mod – alt det, som har bedrøvet og taget livsmodet fra jer / 5. hans flok – de skræm­te disciple, som holdt sig skjult, Joh 20,19.

4

1. Fatter det til hjerte – tag til hjerte, og forstå det således / 3. det har ingen nød – der skal ikke mangle årsag til glæden / 4. branden – det brændende savn / 8. hans brud – Kristi menighed / 9. udbryde – dobbeltbetydning: bryde ud af dødens og gravens fængsel og bryde ud i frydesang.

5

6. rigtigt – skylden, gælden er berigtiget, gjort op, betalt, slettet / 9. dødens vold – dødens fysiske magt over legemet. Reliefudtryk til trosbekendelsens: kødets opstandelse.

6

3. Død, hvor er din brod – 1 Kor 15,55 / 6. Du er undertråd – Døden er trådt under fode af den opstandne, et yndet motiv i kirkekunsten på salmens tilblivelsestid.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Påske

242

Hører, I, som græde
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Gud skal alting mage

1

Hører, I, som græde
og med tårer væde
Jesu hvilested,
bort med gråd og klage,
her er gode dage,
her er fryd og fred!
Jesus alt
har brugt gevalt,
brækket alle dødens skjolde,
intet kunne holde.

2

Han er alt fra døde
standen op at møde
eder sejerfuld;
engle kan I finde,
intet mer herinde
i hans graves muld.
Ser kun på
det sted, han lå!
Kaster derhen al den smerte
bort fra eders hjerte!

3

Kommer hid, begraver
al den del, som haver
krænket eders mod!
Skynder eder, skynder
til hans flok, forkynder,
at Guds Søn opstod!
Siger hver,
som bange er,
hans disciple, ingen anden,
at han er opstanden!

4

Fatter det til hjerte,
glemmer eders smerte,
det har ingen nød;
han har dæmpet branden
og er alt opstanden,
Jesus, som var død.
Brød han ud,
så kan hans brud
og ved samme kraft udbryde,
sig i Gud at fryde.

5

Har du mange synder,
Jesus dig forkynder:
gælden er betalt.
Her er ingen vrede,
nåden den er rede,
det er rigtigt alt;
Jesu død
og at han brød
gennem dødens vold og vrede,
det for dig jo skete.

6

Synd, hvor er din fælde?
Helvede, din vælde?
Død, hvor er din brod?
Jesus har alt vundet,
jeg har sejren fundet,
du er undertråd!
Gud, som gav
ved Jesu grav
os så stor en sejers ære,
evig pris vi bære.

Hans Adolph Brorson 1734.