Se salmens tekst:
241. Tag det sorte kors fra gr...
Vælg melodi:
 Henrik Rung 1847
 Lasse Lunderskov 1983
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

3. dødninghaven – kirkegården / 6. for – i stedet for. den brudte vandringsstav – billede på den endte livsvandring og dermed på døden / 7. Palmefugl – i oldkirkens prædiken og kunst bruges fuglen Fønix, der ifølge sagnet brændte op i sin rede, men genopstod forynget af asken, som et billede på Kristi opstandelse. Det græske ord „fønix“ bruges tillige om daddelpalmen, hvilket uden tvivl har inspireret Grundtvigs udtryk. askekrukke – gravurne.

2

4. forklaret – i et klart lys / 5. Ton – bydemåde af: tone, lyde.

3

1. Se Marie Magdalene! – Joh 20,1 / 2. nys – fornylig, lige før / 3. sukked, til at røre stene – sukkede, så det kunne røre selv en sten. Grundtvig spiller på stenen for indgangen til Jesu grav, der var så stor, at kvinderne ikke kunne skubbe den til side, Mark 16,3. Matt 28,2 / 8. englesmilet – Matt 28,5f. Det var englen foran den tomme grav, der først forkyndte opstandelsens glædelige budskab til de frygtsomme og forvirrede kvinder.

4

1. Brister, alle helgengrave – ‘Brister’ er gl. bydemåde. Grundtvig ser en parallel mellem jordskælvet ved Jesu død, som fik gravene i Jerusalems omegn til at åbne sig, (Matt 27,52) og jordskælvet ved opstandelsen, (Matt 28,2), som må få alle kristnes grave til at give slip på de døde / 2. dæmring sval – kølig morgenstund før solen helt er fremme, Matt 28,1. Joh 20,1 / 4. skyggedal – jf. Sl 23,4; her billede på den af synd og død beherskede verden / 5-6. Herren kalder … „Synder! Adam! hvor er du?“ – 1 Mos 3,8 / 8. ‘… Marie!’ – Joh 21,16.

5

6. i løn – i det skjulte / 7. som – samtidig med.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Påske

241

Tag det sorte kors fra graven
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Henrik Rung 1847
Lasse Lunderskov 1983

1

Tag det sorte kors fra graven!
Plant en lilje, hvor det stod!
Ved hvert skridt i dødninghaven
blomster spire for vor fod!
Englevinger på vor grav
for den brudte vandringsstav!
Palmefugl1 for askekrukke!
Frydesang for hule sukke!

2

Solen sortned, da han blegned,
som for os udgød sit blod,
graven lyste, mørket segned,
da forklaret han opstod.
Ton, vor lovsang, højt i sky,
sødt i påske-morgengry:
Jesus Kristus er opstanden!
Evig lever Guddoms-manden!

3

Se Marie Magdalene!
Hænder nys hun vred i gru,
sukked, til at røre stene:
Hvor, ak, hvor er Herren nu?
Se, af øjets tåreflod
morgensolen mildt opstod.
I den grav, hvor han har hvilet,
hun har fundet englesmilet.

4

Brister, alle helgengrave!
Herrens røst i dæmring sval
lyder i de dødes have,
skaber lys i skyggedal.
Herren kalder, men ej nu:
»Synder! Adam! hvor er du?«
Sødt det toner, engle tie:
»Her er Frelseren, Marie!«

5

Ja, han er her, Guddoms-manden!
Sprængte er nu dødens bånd!
Han er visselig opstanden,
og hans ord er liv og ånd!
Nu en forårsmorgen skøn
rinder op for os i løn,
og, som påskesalmen klinger,
vokser sjælens fuglevinger.

Joh 20,11-18
N.F.S. Grundtvig 1832 og 1846.

1 fuglen Føniks, der efter sagnet genopstår af sin egen aske