Se salmens tekst:
228. Du er, opstandne sejershe...
Vælg melodi:
 Severus Gastorius 1681
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Just Henning  Böhmer
Hans Adolph Brorson

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1-2. Du er … opstandelsen og livet – Joh 11,25 / 3. gravens telt – midlertidige bolig / 7. sejers-kæmpe – sejrende stridsmand / 8. vidst – har kendt metoden til. dæmpe – undertrykke.

2

1-2. Nu bryder solen … igennem alle vinde – som uvejrsskyerne spredes af solen / 6. dødens rad – benrad, skelet. Klassisk motiv i kirkekunsten, hvor man ser Kristus, just opstået af graven, gribe sejrsfanen og træde på død og djævel / 8. i grunden – afgrunden, helvede.

3

4. syndens grav – Titelbladet i Chr III’s bibel viser et klassisk luthersk motiv: Mennesket ved roden af kundskabens træ, midt mellem Lovens og Evangeliets virkelighed. På Lovens side hersker syndefald og død, træet er visnet, og synderen ligger lig på sin grav. På den modsatte side, evangeliets, springer den sejrende Kristus af graven, og træder død og synd under fode. Salmen bruger dette billede som baggrund for forkyndelsen af, at den opstandne åbner vejen tilbage til Paradiset, og spærrer vejen til synden / 7. en åben dør – Joh 10,7 / 8. og ikke gå i blinde – Ef 5,6-17.

4

5. trolig – trofast og med tillid.

5

1. Her ligger vagt – association til gravvagten ved Jesu grav, Mark 16,3; her overført på alt, hvad der hindrer opstandelsestroen / 7. bestrider – bekæmper, står imod.

6

4. gravsegl – billedlig hentydning til seglet for Jesu grav. Matt 27,66 / 5. vælt stenen bort – Matt 28,2. Mark 16,4 / 6. fort – videre fremad.

7

5. det dyre pant – Jesu lidelse, død, begravelse og opstandelse / 6. grant – dygtigt.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Påske

228

Du er, opstandne sejershelt
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Severus Gastorius 1681

1

Du er, opstandne sejershelt,
opstandelsen og livet,
som fører fred fra gravens telt
og har dig selv os givet;
før var du død
i gravens skød,
nu har du, sejers-kæmpe,
dog døden vidst at dæmpe.

2

Nu bryder solen dejlig ud
igennem alle vinde,
der, som det syntes, før gik ud
og lod sin stråle svinde;
nu står du glad
ved dødens rad1
og har ham overvunden,
ja, trådt ham ned i grunden.

3

Så gennembryd da sjæl og sind,
o Jesus, livets Herre,
at troen dér kan trænge ind
og syndens grav tilspærre,
at vi i dig
til Himmerig
en åben dør kan finde
og ikke gå i blinde!

4

O, lad os dog med dig opstå
af gravens mørke bolig,
at lyset og til os kan nå.
Og hvad du os så trolig
har ved din magt
til veje bragt,
o, lad os det dog nyde
og gennem alting bryde!

5

Her ligger vagt i tusindtal,
at vi ej op kan træde
af gravens sorte dyb og dal
at finde dig med glæde,
thi dødens magt
står selv på vagt,
og verdens lyst bestrider
vor gang på alle sider.

6

Du, Jesus! ene er den mand,
som kan de døde vække,
du, du alene, vil og kan
de stærke gravsegl brække;
vælt stenen bort,
og hjælp os fort
til Himlene at haste
og verden fra os kaste!

7

Lad, hvad det er ret at opstå,
os i os selv erfare,
ved Ånden ud af graven gå
og denne skat bevare,
det dyre pant,
som du så grant
på sejren os har givet!
Så går vi ind til livet.

Just Henning Böhmer 1705.
Hans Adolph Brorson 1734.

1 benrad, skelet