HØR melodien

Se salmens tekst:
227. Som den gyldne sol frembr...
Vælg melodi:
 Johann Schop 1642
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Thomas Hansen Kingo

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

4. mørk og mulm – mørke og uvejrsskyer eller tæt, klam tåge. ‘Mulm’ kan også angive formørket sindsstemning, smerte og sorg. fly – flygte / 5. – således / 6. det dybe dødens hav – Ezek 28,8. Matt 18,6. Åb 16,3 / 8. imod påske-morgenrøde – udtrykker evangelieberetningens oplysning, at kvinderne kom, og fandt den tomme grav mens det endnu var mørkt (Joh 20,1) og da det gryede ad den første dag i ugen (Matt 28,1).

2

3. som ej døden kunne spærre – Kingo skrev: „kund’ indsperre“ / 4. det helvedmørke telt – ‘telt’ er en bibelallusion. I Bibelen kan ordet telt have såvel positiv, livsbekræftende, eller som her en destruktiv betydning; Job 18,6. ApG 7,43. 2 Kor 5,1. 2 Pet 1,14 / 6. og fik døden under fod – Matt 22,44. Rom 16,20. 1 Kor 15,25. I kirkekunsten et yndet motiv, at den op­standne Kristus med sejrsfanen træder på både den besejrede djævel og dødens styrtede benrad / 8. tilbørlig lov – passende, tilstrækkelig hyldest og tak. udkvæde – synge ud.

3

6. vrå – lille og ussel bolig.

4

1. bøje – straffefanger blev lagt i bøjen: Hals-, hånd- og fodjern lænket sammen med korte kædestykker, så fangen lå eller sad sammenkrummet. Et malende billede på, hvad synden gør ved et menneske / 2. armod – fattigdom og elendighed / 3. køje – snæver, uma­gelig seng / 5. fortrængt – plaget / 6. slet – helt og aldeles.

5

3. møde – nød og modgang / 8. forlette – lette for mig.

6

1.-3 alle pile … ligger brudte ved din hvile – Ef 6,16 / 5. begrov – begravede / 6. en sikker trøstestav – Sl 23,4 / 8. sejrspalmer – 1 Makk 13,51. 2 Makk 10,7.

7

Hele verset er en parafrase over Rom 6,3-11. Dåbens ‘drukning’ og ‘redning’ er et billede på samhørigheden med Kristus både i død og grav og i opstandelsen.

8

4. orme tære al min saft – billede på forgængeligheden.

9

3. at jeg så min gang kan råde – at jeg kan leve mit liv således / 6. svælg – afgrund.

10

3. væde – vand / 5. ve – smerte og sorg / 7. har inde – ejer og råder over.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Påske

227

Som den gyldne sol frembryder
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Nu velan, vær frisk til mode

1

Som den gyldne sol frembryder
gennem den kulsorte sky
og sin stråleglans udskyder,
så at mørk og mulm må fly,
så min Jesus af sin grav
og det dybe dødens hav
opstod ærefuld af døde
imod påske-morgenrøde.

2

Tak, o store sejerherre,
tak, o livsens himmelhelt,
som ej døden kunne spærre
i det helvedmørke telt!
Tak, fordi at du opstod
og fik døden under fod!
Ingen tunge kan den glæde
med tilbørlig lov udkvæde.

3

Jeg kan finde i mit hjerte,
at min sjæl har trøst deraf,
som kan lindre al min smerte,
når jeg mindes kun din grav
og betænker, hvor du lå
udi dødens fæle vrå
og stod op med kraft og ære.
Hvad kan større glæde være.

4

Ligger jeg i syndens bøje,1
ligger jeg i armod ned,
ligger jeg i sygdoms køje,
ligger jeg i usselhed,
ligger jeg fortrængt, forhadt,
og af verden slet forladt,
skal jeg hus i graven tage,
o, her er dog håb tilbage.

5

Du for synden engang døde,
dermed er min synd betalt;
armod, usselhed og møde,
ja, min sygdom bar du alt;
jeg ved dig oprejses skal,
og af dødens dybe dal
skal jeg hovedet oprette,
al min nød kan det forlette.

6

Synd og død og alle pile,
alt, hvad Satan skyde kan,
ligger brudte ved din hvile
udi gravens mørke land.
Dér begrov du dem og gav
mig en sikker trøstestav,
at ved din oprejsnings ære
jeg skal sejerspalmer bære.

7

Du til livet mig skal vække
ved din stor' oprejsnings kraft.
Lad kun gravens jord mig dække,
orme tære al min saft,
ild og vand opsluge mig;
jeg dør i den tro til dig,
at jeg skal til liv opstande
ud af dødens grumme lande.

8

Søde Jesus, giv mig nåde
ved din gode Helligånd,
at jeg så min gang kan råde
og vejledes ved din hånd,
at jeg ej skal falde hen
udi dødens svælg igen,
hvoraf du engang mig rykte,
da du døden undertrykte.

9

Tak for al din fødsels glæde,
tak for dit det Guddoms-ord,
tak for dåbens hellig væde,
tak for nåden på dit bord,
tak for dødens bitre ve,
tak for din opstandelse,
tak for Himlen, du har inde,
dér skal jeg dig se og finde!

Thomas Kingo 1689.

1 hånd-, hals- og fodjern lænket sammen