HØR melodien

Se salmens tekst:
225. Op, sjæl, bryd søvnen a...
Vælg melodi:
 Jacob Regnart 1576
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Thomas Hansen Kingo

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

3. ved korsets kvale – som følge af den åndelige og fysiske lidelse på korset / 4. dødsens dvale – poetisk udtryk, der ikke har til hensigt at relativere dødens realitet.

2

2. sans – her: fatteevne / 4. dødens troppe – dødens hærskarer.

3

2. Jesu ben – knogler / 4. bukke – give op.

4

2. – således / 4. thi – fordi.

5

4. i dødens strikke – bundet og holdt fast i dødens fælde eller galge.

6

3. triumf og lov at sjunge – for at synge sejrs- og hyldestsang.

7

1.-2 lad mig så / af synden daglig stå – lad også mig således stå daglig op fra synden / 3. jeg op kan stå til glæde – Der skal underforstås et ‘så at’ foran linjen. Den daglige op­standelse af synden er forsmagen på opstandelsen med Kristus. Rom 6. Ef 2,6. Kol 2,12f. / 5. dig evig lov frembære – yde hyldest og taknemmelighed.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Påske

225

Op, sjæl, bryd søvnen af
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Fryd dig, du Kristi brud

1

Op, sjæl, bryd søvnen af,
og se til Jesu grav,
hvor han ved korsets kvale
lå udi dødens dvale
og stod dog op med ære.
Hans navn velsignet være!

2

O prægtig morgenglans,
som overgår al sans!
Guds Søn, vor sol, er oppe,
og gennem dødens troppe
har fægtet sig med ære.
Hans navn velsignet være!

3

Bort, du besegled sten,
som gemte Jesu ben,
du kan ham ej indlukke,
Guds Søn ej så vil bukke,
du og hans kraft må lære.
Hans navn velsignet være!

4

Hver hjertesten og stød
skal så ved Jesu død
og troens sejer vige,
thi død og Satans rige
er ødelagt med ære.
Hans navn velsignet være!

5

Her er et englebud,
som siger os, vor Gud
og broder Jesus ikke
er mer i dødens strikke,
men han stod op med ære.
Hans navn velsignet være!

6

Op, kære sjæl, stig op
mod Himlens stjernetop,
triumf og lov at sjunge
med hjerte, mund og tunge!
Dig, Jesus, dig ske ære,
dit navn velsignet være!

7

O Jesus, lad mig så
af synden daglig stå,
jeg op kan stå til glæde
og for dit æresæde
dig evig lov frembære
med engle-tak og ære!

Mark 16,1-7
Thomas Kingo 1689.
Jf. nr. 232.