Se salmens tekst:
223. Herren af søvne opvågne...
Vælg melodi:
 Thomas Laub 1920
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

4. Op stod nu Gud, og hans fjender adspredtes – Sl 68,1. (Sl 1,4) / 5. som voks over gløderne – Sl 68,3.

2

1. Denne er dagen, som Herren har gjort – Sl 118,24 / 2. lover ham, kristne – tilbed, tak og lovsyng ham, Sl 66,1. hans værk – Guds gerninger; her: oprejsningen af Kristus / 4. Kirker­ne alle – alle menigheder ud over jorden, Sl 68,27. den milde – Kristus, forsoneren / 5. Israels kilde – Sl 68,27.

3

1. Danser for Herren! – Sl 87,7. Lovsynger hans navn! – Sl 66,1. Danser! Lovsynger! Kom­mer … er gl. dansk bydemåde, og udtrykker her en appel og opfordring / 2. bod for savn – godtgørelse, erstatning / 4. hedninger – Sl 67,3 (ældre bibelovers.: … din salighed iblandt hedninger …) / 4-5. og kender / salighedsvejen til jorderigs ender – Sl 67,3.

4

Billedet, der tegnes i dette vers er inspireret af den byzantinske skildring af Kristus i dødsriget, således som det findes f.eks. på påskeikonen, hvor man ser dødsrigets porte sprængt, og Kristus fulgt af alle de hensovede, drage ud i triumf, tiljublet af englene. ‘Himlens lyn’, ‘livgiver god’ er hentet fra den byzantinske liturgi til „Salvebærerskens søndag“ (11. s. e. Trinitatis, II tekstrk.), hvor liturgitekstens troparion (sungne prosastyk­ke) lyder:

“Da du nedsteg til døden, udødelige liv!
Da dræbte du Hades (dødsriget) ved din guddoms lyn.       
Da du oprejste de døde fra underverdenen,
da råbte alle himlens hære:
    Livgiver, Kristus, vor Gud!
    Ære være dig!“

5

4. Han i sin død trådte døden på nakke – i kirkekunsten et klassisk motiv, som har sine rødder i gammel ikontradition. Festdagsikonen til Påskedag viser netop Kristus, der undertræder helvedes porte, dødens benrad eller dødsrigets nøgler, og drager de døde op i opstandelsens lys.

6

1. halleluja – hebraisk: Lovpris Gud Herren! tusindefold – i tusindvis / 2. fra old til old – fra tidsalder til tidsalder. Svarer til den kirkelige vending „fra evighed til evighed“ / 4. i det høje sit sæde – Matt 25,31. Åb 3,21.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Påske

223

Herren af søvne opvågned, opsprang
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Thomas Laub 1920

1

Herren af søvne opvågned, opsprang,
hører du, Helved, vor morgensang:
Kristus opstod fra de døde!
Op stod nu Gud, og hans fjender adspredtes,
brat de som voks over gløderne bredtes:
Kristus opstod fra de døde!

2

Denne er dagen, som Herren har gjort,1
lover ham, kristne, hans værk er stort!
Kristus opstod fra de døde!
Kirkerne alle velsigne den milde,
drikke med fryd nu af Israels kilde,
kilden til liv fra de døde.

3

Danser for Herren! Lovsynger hans navn!
Herlig vor frelser, med bod for savn,
Kristus opstod fra de døde!
Kommer, I hedninger alle, og kender
saligheds-vejen til jorderigs ender:
Jesus opstod fra de døde!

4

Det var for engle et lysteligt syn,
Helvede sprængtes af Himlens lyn,
Kristus opstod fra de døde!
Da i hans spor de så dødningehære,
alle de råbte: Velkommen med ære,
livgiver god, fra de døde!

5

Det er hvert dødeligt menneskes fryd,
det er på jorden en himmelsk lyd:
Kristus opstod fra de døde!
Han i sin død trådte døden på nakke,
hvem der med nåden vil tage til takke,
rejser han op fra de døde.

6

Derfor halleluja tusindefold
følger det budskab fra old til old:
Kristus opstod fra de døde!
Og før han tog i det høje sit sæde,
så'de på jord han den evige glæde:
Vi skal opstå fra de døde!

Sl 68
Græsk. N.F.S. Grundtvig 1837.

1 Sl 118,24