Se salmens tekst:
220. I dødens bånd vor frels...
Vælg melodi:
 Johann Walter 1524
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Martin Luther
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. bånd – lænker / 2. for verdens synd hengivet – Rom 4,25 / 4. mild – gavmild / 5. thi – derfor / 6. allen stad – på hele den beboede jord / 8. Halleluja! – Lovpris Gud Herren!

2

1. kæmpeværk – heltedåd, en krigers gerning / 5. thi trådte død os under fod – skønt døden havde magten over os / 6. men Jesus knuste al dens mod – 1 Joh 3,8. 2 Tim 1,10 / 7. forstyrret – ødelagt.

3

4. al – alle / 5. for os, som Jesus har til drot – for os, som har Jesus til Herre og konge, er døden blot en skygge / 6. sin brod haver døden mistet – 1 Kor 15,55.

4

1-2. Det var en tvekamp underfuld, da liv og død de brødes – inspiration fra påskesekven­sen „Victima pascali laudes“ (nr. 219.1) / 3. og kredsen skreves under muld – kamppladsen for en tvekamp markeredes med en kreds, ridset i jorden. Tanken er den, at Kristus i dødsriget tog livtag med døden, og vandt.

5

2. som død har overvundet – omvendt ordstilling: ..som har overvundet døden / 3. kæmpen – stridsmanden (Kristus) / 4. den stærke – Djævelen og døden, Matt 12,29. Luk 11,22 / 5. han – Kristus. ærens stol – Matt 25,31. Åb 3,21 / 6. og er for os den gyldne sol – hilsen til Kingo? (nr. 227) / 7. hun – natten opfattes som en hunkønsperson flere steder i 1800-tallets kunst, således også hos Thorvaldsen i det kendte relief „Natten“, hvor man ser en kvindelig skikkelse svæve bort med sovende børn. forgangen – dobbeltbetydning: natten er til ende – og gået forbi, jvf. det jødiske påsketema, hvor døden går forbi de huse, der har blod fra det slagtede påskelam på dørstolperne.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Påske

220

I dødens bånd vor frelser lå
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Johann Walter 1524

1

I dødens bånd vor frelser lå,
for verdens synd hengivet,
men herlig kunne han opstå
og skænked mild os livet;
thi er hans folk nu sjæleglad
og takker Gud i allen stad
og synger for Jesus Kristus:
Halleluja!

2

Det var fuldstort et kæmpeværk
den død at overvinde;
for syndens skyld ej før så stærk
var mand på jord at finde;
thi trådte død os under fod,
men Jesus knuste al dens mod,
forstyrret har han dens rige.
Halleluja!

3

Som en af os vor synd han bar,
men han var selv uskyldig;
dermed han døden fældet har,
gjort al dens krav ugyldig;
for os, som Jesus har til drot,
den er sin egen skygge blot,
sin brod haver døden mistet.
Halleluja!

4

Det var en tvekamp underfuld,
da liv og død de brødes,
og kredsen skreves under muld,
hvor riget var de dødes;
men livet fik dog overhånd,
så, fængslet i sit eget bånd,
til spot er nu døden blevet.
Halleluja!

5

Thi holder vi for livet fest,
som død har overvundet,
og priser kæmpen allerbedst,
som har den stærke bundet;
han sidder nu på ærens stol
og er for os den gyldne sol,
døds-natten hun er forgangen.
Halleluja!

Martin Luther 1524. Dansk (1528).
N.F.S. Grundtvig 1837.