Se salmens tekst:
219. Lov og tak for påskens o...
Vælg melodi:
 Sekvens 11. årh./Niels Je...
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Helge Severinsen
Wipo af Burgund

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. Lov – lovprisning. Tilbedelses- og hyldestytring. påskens offer – udtrykker den klassiske tanke, at Gud lod sin Søn slagte som et påskelam, for at Hans blod skulle få Døden til at gå forbi det folk – kristenheden … hjorden – som er døbt til Hans død, og har Ham til hyrde. / 9. Kristus, den syndfri – gengiver den klassiske opfattelse, at Guds Søn, ren og skyldfri, kunne påtage sig verdens synder, så Guds straf ikke knuser den. / 11. brydes – tage livtag. / 13. Livsfyrsten – Jesus Kristus.

2

6. Maria – Maria Magdalene, som blev tilbage ved Jesu grav, efter at kvinderne havde fundet den tom; og som derved blev den første, der mødte den opstandne Kristus, Joh 21,11-18 / 10. (jeg), så engle, som vidner – Matt 28,5f. Luk 24,5 / 13. går forud for jer til Galilæa – engleordet i Matt 28,7.

3

9. Sejrens Konge – den opstandne Kristus / 14. Amen – hebraisk: ‘Det er sandt!’  Halleluja – hebraisk: ‘Lovpris Gud Herren!’
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Påske

219

Lov og tak for påskens offer
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Sekvens 11. årh. / Niels Jesperssøn 1573
Synges som vekselbøn mellem kor (k) og menigheden (m).

1

Lov og tak for påskens offer!
Hør kristenheden synge!
Krist stod op af døde
i påske-morgenrøde!
Thi synger lydt og sjæleglad
hans menighed i allen stad:
Ære være Gud i det høje!
Lammet frikøbte hjorden,
Kristus, den syndfri, skænked
syndere forsoning med sin Fader.
Død og liv måtte brydes
i en underfuld tvekamp.
Livsfyrsten, som var død,
hersker, lever.

2

Krist stod op af døde,
afsonet er vor brøde!
Thi synger lydt og sjæleglad
hans menighed i allen stad:
Ære være Gud i det høje!
Sig du os, Maria,
hvad så du på din vandring?
Hans grav, den levende Kristus,
den Opstandnes herlighed, den så jeg,
så engle som vidner,
hans svededug, hans ligsvøb.
Mit håb opstod. Han er Kristus,
går forud for jer til Galilæa.

3

Krist stod op af døde,
i Himlen vi ham møde!
Thi synger lydt og sjæleglad
hans menighed i allen stad:
Ære være Gud i det høje!
Kristus, ved vi, er i sandhed
oprejst fra de døde.
Forbarm dig over os,
Sejrens konge!
Halleluja!
Halleluja! Halleluja!
Thi synger lydt og sjæleglad
hans menighed i allen stad:
Ære være Gud i det høje!

Amen. Halleluja.

(Denne linie udelades, når »Krist stod op af døde« bruges).
Wipo 11. årh. Dansk 1528.
Helge Severinsen 1998.