HØR melodien

Se salmens tekst:
217. Min Jesus, lad mit hjerte...
Vælg melodi:
 Carl Nielsen 1914
 Johann Crüger 1653
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Biørn Christian Lund
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

2. smag – Grundtvig har ladet det herrnhutisk-pietistiske symbolsprog forblive: Hjertet, der skal smage sødmen af Jesu blod og vunder. Der er ikke tale om en reel handling, og dermed ikke om nogen nadverassociation, men om den åndelige sansning af Frelseren.

2

1. nådens tid – er derimod ikke brugt i den gængse, pietistiske betydning – den frist, hvori det gælder at søge Herren, mens han er nær – men betegner her det øjeblik, da nåden er fundet, fordi Kristus har gjort selv døden sød og lystelig ved at lide den forud for alle sine / 3. til du mig kysser med din mund – salmekommentarer analyserer denne linie på baggrund af gammel jødisk tolkning af 5 Mos 34,5, hvor den hebraiske tekst fortæller at Moses døde på Nebobjerget „efter Herrens mund“ – hvilket i jødisk tradition er blevet forstået som et kys. I pietismens sprogbrug er kysset imidlertid et ofte brugt billede på den inderlige, åndelige forening mellem den himmelske brudgom (Jesus) og hans brud (menigheden), og ofte er denne intimitet forstærket ved erotisk ladede ordvalg og skildringer.

3

Meningen er nok begribelig, men formelt er verset indviklet. En prosagengivelse af verset kan i så henseende skabe klarhed: (Jesus! Når jeg når mit livs aften, da) lad mit hjerte få hvile i den grav, (hvori) du lå (ind)til påskemorgen (gryede), og (lad det derved få mod til at) smile ad sin død.

4

2. med din retfærdighed – Åb 19,8. Den retfærdighed, der giver mig hjemstedsret i den himmelske konges by, er ikke min egen, men den Kristus har erhvervet for alle de troende (Rom 5,18f. Fil 3.9) / 3. det ny Jerusalem – Åb 21,2.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Påske

217

Min Jesus, lad mit hjerte få
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Carl Nielsen 1914
Dybt hælder året i sin gang

1

Min Jesus, lad mit hjerte få
en sådan smag på dig,
at nat og dag du være må
min sjæl umistelig!

2

Da bliver nådens tid og stund
mig sød og lystelig,
til du mig kysser med din mund1
og tager hjem til dig.

3

Mit hjerte i den grav, du lå
til påskemorgen rød,
lad, når det aftner, hvile få
og smile ad sin død!

4

Før så mig arme synder hjem
med din retfærdighed
til dit det ny Jerusalem,
til al din herlighed!

Biørn Christian Lund 1764.
Bearbejdet 1778.
N.F.S. Grundtvig 1846.

1 Moses døde efter jødisk overlevering under Guds kys (5 Mos 34,5)