Se salmens tekst:
214. Hør vor helligaftens bø...
Vælg melodi:
 Thomas Laub 1926
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Johannes af Damaskus
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. vor helligaftens bøn – en gengivelse af indledningsordene i det første stichera i den byzantinske liturgi: „Tag mod vore aftenlige bønner …“ / 3. påskekvæld – påskelørdag-aften / 5. opstandne fra de døde – billede på menighedens befrielse fra skyld og sorg / 6. glad vor mester vi kan møde – Joh 20,20.

2

1. stat op – stå op, rejs dig. En bevidst, sproglig reference til opstandelsesordet / 2. Gak – gl. bydeform: Gå! Zions stad – Jerusalem. I Grundtvigs salmeunivers er Zions stad på en gang det historiske Jerusalem, hvor den opstandne kom ind til disciplene, bag de lukkede døre – altså et udtryk for, at den, der synger salmen, gøres samtidig med opstandelsesbegivenheden – og indbegrebet af det nye, himmelske Jerusalem, som virkeliggøres i kraft af dødens overvindelse ved Kristi opstandelse / 3. from – gavnlig / 5. bedreve – poetisk flertalsform af „bedrev“: gjorde (os skyldige i).

3

1. ret – for alvor / 5. brøde – forbrydelse, overtrædelse.

4

1. Guds vennelag – Guds menighed / 2. Herrens store hviledag – Jesus lå i graven på sabbatsdagen før den jødiske påske – „det var en stor sabbatsdag...“ Joh 19.31. Teksten i det græske forlæg for salmen beskæftiger sig ligeledes med den store hvile, der dels var fore­skrevet i Moseloven, dels omtolket gennem Jesu gravlæggelse / 4. frelser-id – frelserens hensigt og stræben / 5-6. Med udødelighed kroner sejrrig os vor forsoner – Udødeligheden er ikke en medfødt guddommelig gnist eller sjæl, der bor i mennesket, men en nådegave, skænket den troende ved Kristi opstandelse. 1 Kor 15,53f. 1 Pet 1,3.

5

4. banesår – dødeligt sår. 1 Pet 2,24. Es 53,5.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Påske

214

Hør vor helligaftens bøn
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Thomas Laub 1926

1

Hør vor helligaftens bøn!
Hør os, Guds enbårne Søn!
Hør du os i påskekvæld!
Eftergiv os al vor gæld,
så, opstandne fra de døde,
glad vor mester vi kan møde!

2

Kristenhed, stat op, vær glad,
gak nu rundt i Zions stad,
lovsyng Herren, from og god,
for han døde og opstod,
døde for, hvad vi bedreve,
og opstod, for vi skal leve!

3

Kom da, lad os ret engang
prøve på en takkesang,
knæle dybt i Jesu navn,
som os rev af dødens favn,
som forsoned al vor brøde,
stod med nåden op af døde!

4

Hellighold, Guds vennelag,
Herrens store hviledag,
hvilen efter storm og strid,
efter fuldendt frelser-id!
Med udødelighed kroner
sejerrig os vor forsoner.

5

Kristus, ære være dig!
Takkesang evindelig!
Ved korsfæstelsen i går
lægte du vort banesår.
Ved opstandelsen i morgen
slukker du al dødning-sorgen.

Johannes af Damaskus 8. årh.
N.F.S. Grundtvig 1837.