Se salmens tekst:
204. O hjertekære Jesus Krist
Vælg melodi:
 Valentin Schumann 1539
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Hans Poulsen Resen
Søren Jonæsøn

FIND salmen



Søg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

3. som et fromt, uskyldigt lam – referer til den gammeltestamentlige beretning om Israelit­ternes udfrielse fra Ægypten, hvor offerlammets blod fik dødens engel til at gå forbi, men således selv måtte lade livet. 2 Mos 12,21f. Joh 1,19;36. ApG 8,32. 1 Pet 1,19. Åb 5,6 / 4. verdens skam – for al verdens syndighed.

2

1. Immanuel – hebr.: „Gud med os!“ I den kirkelige tradition Jesu tilnavn jfr. Matt 1,22-23. Es 7,14.

3

1. betænke – overveje, grunde på / 3. husvale – tilfredsstille min længsel / 4. nådelig – som en nådesbevisning.

4

2. at sjælen skilles skal herfra – dødstimen, hvor sjælen efter klassisk opfattelse forlader kroppen. Resen skrev: „At Sielen her skal skilles fra“, hvilket udtrykker den tanke, at ad­skillelsen af sjæl og krop er dennesidig, hører til den jordiske død, medens de hist – i det himmel­ske – skal forenes på ny, som da Skaberen selv pustede livsånde i støvet / 3. stat mig bi – stå mig bi, hjælp og støt mig / 4. fjendens list – djævelens listige planer imod mig / 6. formå mod mig – kunne gøre mig ondt.

5

1. Jeg er din ejendom – Ef 1,14. 1 Pet 2,9. og arv – ApG 20,32. Ef 1,18 / 2. min trang og tarv – hvad jeg behøver, og hvad der er bedst for mig / 3. du har jo købt mig med dit blod – ApG 20,28. 1 Pet 1,18f. Åb 5,9 / 6. står til – er rettet mod.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Påske

204

O hjertekære Jesus Krist
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Valentin Schumann 1539

1

O hjertekære Jesus Krist,
som frelste os fra Satans list,
du som et fromt, uskyldigt lam
led hjertets angst og verdens skam
og endelig ved korsets død
forløste mig fra evig nød!

2

Lad, sødeste Immanuel,
din død ej spildes på min sjæl;
din dødsens kamp og blodig sved
lad komme mig til salighed;
og lad dit fængsels hårde bånd
fri mig af mine fjenders hånd.

3

Lad mig betænke al min tid
din død og takke dig med flid,
din dom og straf husvale mig,
at du mig frelste nådelig
fra synd, nød, død og Satan med
til Himmeriges herlighed!

4

Og når den time kommer da,
at sjælen skilles skal herfra,
da stat mig bi, o Jesus Krist,
og vogt mig vel fra Fjendens list,
at han med al sin vold og svig
ej noget skal formå mod mig!

5

Jeg er din ejendom og arv,
du kender bedst min trang og tarv,
du har jo købt mig med dit blod,
som du på korset flyde lod;
derfor vil du ej slippe mig,
al min fortrøstning står til dig.

H.P. Resen (omkring 1640).
Søren Jonæsøn 1693.