Se salmens tekst:
200. Jesus er mit liv i live
Vælg melodi:
 Wolfgang Wessnitzer 1661
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Ernst Christoph Homburg
Frederik Rostgaard
Bernhard Severin Ingemann
Carl Joakim Brandt

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

2. dødet – tilintetgjort / 5. kvide – sorg og smerte / 7. tusindfold – tusinde gange / 7-8. Tak og ære … ske dig – det skal være til tak og ære for dig / 8. bold – ordet rummer flere sammenhængende betydninger: kæk, modig, sund, stærk.

2

5. kun for mig du ville fryde – alene fordi du ville skænke mig den fryd / 6. livets krone – Åb 2,10.

3

2. sikkert bo – leve (og dø) i fred / 3. slaget – slået.

4

2. Jesus, min Immanuel – Matt 1,23. Es 7,14 / 3. da du gav dig i døden – da du gik i døden, eller: da du hengav dig selv til at dø / 5. fange – få.

5

4. den kan vorde – for at den må være / 5. din forsmædelse – din nedværdigelse / 6. fromme – gavn.

6

4. våndefulde – smerte- og angstfyldte.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Påske

200

Jesus er mit liv i live
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Wolfgang Wessnitzer 1661

1

Jesus er mit liv i live,
Jesus dødet har min død;
du for mig dig ville give
udi dybest sjælenød,
ja, i korsets død med kvide,
at jeg døden ej skal lide.
Tak og ære tusindfold
ske dig derfor, Jesus bold!

2

Dig, Guds Søn fra ærens trone,
som har Himlen til dit slot,
bød man her en tornekrone;
hvorfor tålte du den spot?
Kun for mig du ville fryde
og med livets krone pryde.
Tak og ære tusindfold
ske dig derfor, Jesus bold!

3

Uden skyld blev du anklaget,
for at jeg skal sikkert bo,
du med uret grumt blev slaget,
for at jeg skal nyde ro;
uden trøst du ville hænge,
at jeg skal til trøst ej trænge.
Tak og ære tusindfold
ske dig derfor, Jesus bold!

4

Villig gik du selv i nøden,
Jesus, min Immanuel!1
og da du gav dig i døden,
sletted ud du al min gæld;
for at frihed jeg skal fange,
blev din sjæl til døden bange.
Tak og ære tusindfold
ske dig derfor, Jesus bold!

5

Du med ydmyghed har villet
bøde for mit overmod,
din død har min død formildet,
den kan vorde sød og god,
din forsmædelse må komme
mig til evig trøst og fromme.
Tak og ære tusindfold
ske dig derfor, Jesus bold!

6

Dig jeg takker af mit hjerte,
Jesus, for din angst og nød,
for hvert sår, hver spot og smerte,
for din våndefulde død.
For dit suk og dine klager,
for de tusindfolde plager,
du på sjæl og legem led,
ske dig tak i evighed!

Ernst Christoph Homburg 1659.
Frederik Rostgaard 1718.
B.S. Ingemann 1854.
C.J. Brandt 1885.

1 Es 7,14; Matt 1,23