HØR melodien

Se salmens tekst:
2. Lover den Herre, den mæg...
Vælg melodi:
 Stralsund 1665
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Joachim Neander

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. Lover – gl. bydeform: Lovsyng, lovpris, hyld / 2. lad det din forlystelse være – al din glæde og opmuntring / 4. psalter – strengeinstrument / 5. Åndelig leg – troens sang og musik.

2

2. som ørnen på vinger dig løfter – 2 Mos 19,4

3

1. mager – udvirker, lægger til rette / 2. forlener – tildeler, skænker / 3. af hvad nød – af hvor stor og omfattende ulykke / 5. uddrager – redder ud.

4

1. i din stand – på dit sted i tilværelsen / 5. i din sjæl det indtrykke – indprent dig dette, læg dig uforglemmeligt det på sinde.

5

1. og hvad i mig mon være – alt, hvad der måtte være i mig / 2. ophøje – ære og hylde, holde Guds navn højt / 5. Amen – bekræftende udtryk, opr. hebraisk: Det er vist og sandt!
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Lovsange

2

Lover den Herre, den mægtige konge med ære
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Stralsund 1665

1

Lover den Herre, den mægtige konge med ære!
Lov ham, min sjæl, og lad det din forlystelse være!
Mød ham med sang,
psalter og harpe, giv klang!
Åndelig leg vil jeg lære.

2

Lov dog den Herre, som alting så herlig regerer,
ham, der som ørnen på vinger dig løfter og bærer,
lader dig få
mer, end du selv kan forstå,
bedre, end hjertet begærer.

3

Lov dog den Herre, som alting så vel for dig mager,
ham, som dig sundhed forlener og venlig ledsager!
Tænk, af hvad nød
denne din Herre så sød
dig ved sin almagt uddrager!

4

Lov dog den Herre, som dig i din stand giver lykke,
ham, som med tusind velsignelser véd dig at smykke!
Tænk dog derpå,
at han sin ære kan få,
ak, i din sjæl det indtrykke!

5

Lov da den Herre, min sjæl, og hvad i mig mon være,
hvad som har ånde, ophøje hans navn og hans ære!
Han er dig god,
ak, gør ham aldrig imod!
Amen, han selv dig det lære!

Sl 103
Joachim Neander 1679. Dansk 1740.